Realkompetanse tegnspråk

Søkere uten generell studiekompetanse kan på bakgrunn av realkompetanse søke opptak til bachelor og årsstudium i tegnspråk. Under beskrives både generelle krav og studiespesifikke krav. Søkere som oppfyller disse kravene konkurrerer om plass med øvrige kvalifiserte søkere.

Dette gjelder for følgende studier:

Studiespesifikke krav

Generelle krav til realkompetanse ved OsloMet – storbyuniversitetet

Søkere med morsmål fra land utenfor Norden må dokumentere at de oppfyller krav til norsk tilsvarende kravet til generell studiekompetanse, i henhold til krav i forskrift om opptak til høyere utdanning. Unntak kan gjøres

Retningslinjer for opptak til grunnutdanninger på grunnlag av realkompetanse ved OsloMet – storbyuniversitetet.