Bidra til at enda flere lykkes med jobb og utdanning!

Bilde av realkompetansestudener som diskutterer.

– Kompetanse, erfaring og kunnskap bygges på mange flere måter enn kun i det ordinære utdanningsløpet, og det er det så viktig å ha respekt for og være bevisst på, sier Cathrine Holje.  

Cathrine jobber med karriereveiledning på individ-, gruppe- og systemnivå, og har tatt videreutdanning i Realkompetansevurdering. Som karriereveileder har hun den enkeltes læringsutbytte i fokus, hvor metodikk og verktøy tilpasses den enkeltes forutsetninger, erfaringsbakgrunn og livssituasjon. 

Praksisnært studium 

– Studiet er lagt opp til å være praksisnært, og med en stor bredde av studenter - fra hele bransjen. Her var det veiledere i NAV, fra voksenopplæringen, karrieresentre, kriminalomsorgen og fra arbeids- og inkluderingsbedrifter. Vi har ikke tolket en eneste læreplan, noe jeg hadde grudd meg til, men har hatt spennende faglige diskusjoner om kompetansebegrepet, taus kunnskap, veiledningsmetoder, om fordeler og ulemper ved realkompetansevurdering og veldig mye annet, forteller Cathrine begeistret. 

Kompetanse, erfaring og kunnskap bygges på mange flere måter enn kun i det ordinære utdanningsløpet, og det er det så viktig å ha respekt for og være bevisst på – Cathine Holje

Studentene utvikler egen praksis 

– Studentene på studiet er utrolig dedikerte og engasjerte i å utvikle egen praksis som en del av laget rundt den voksne, sier programansvarlig for videreutdanningen i Realkompetansevurdering Anette Lund Follestad, før hun fortsetter med å fortelle at studentene jobber med å utvikle nye metoder for å kartlegge og dokumentere realkompetanse voksne har tilegnet seg gjennom lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring og fritidsaktiviteter.  

Målet er å få oversikt over den enkeltes totale kompetanse som ofte i liten grad er dokumentert, som grunnlag for utdanning eller jobb. Follestad fortsetter:

– Det er viktig at kunnskapen og ferdighetene som den enkelte besitter i form av realkompetanse tas på alvor og ses på som likeverdig med formell kompetanse. 

Flere veier til mål 

Til daglig jobber Cathrine med å få veisøkere mye mer enn de tror, og at det finnes flere veier til mål. Sammen med veisøkerne legger hun en plan for hvordan de kan komme dit. 
 
– Kompetanse, erfaring og kunnskap bygges på mange flere måter enn kun i det ordinære utdanningsløpet, og det er det så viktig at vi som jobber med karriereveiledning har respekt for og er bevisste på. Ved å være nysgjerrige på det den enkelte kan og har med seg, fra for eksempel arbeid i hjemlandet sitt, gjennom arbeidsdrift i fengsel, fra omsorgsarbeid i hjemmet, fritidsinteresser, verv, frivillig arbeid eller gjennom egenstudier, kan vi avdekke massevis av kunnskap og kompetanse - mye mer enn om vi kun ser på vitnemål og arbeidsattester, sier Catrine engasjert.

– Jeg skal innrømme at jeg var noe skeptisk på forhånd, og tenkte at det kom til å være kjedelig og preget av tørre juridiske rammer og læreplaner. Men der tok jeg virkelig feil!  

Jeg skal innrømme at jeg var noe skeptisk på forhånd, og tenkte at det kom til å være kjedelig og preget av tørre juridiske rammer og læreplaner. Men der tok jeg virkelig feil! – Cathrine Holje

Om videreutdanningen 

Realkompetansevurdering er nett- og samlingsbasert, på 15 studiepoeng og på masternivå. Videreutdanningen gjennomføres på oppdrag fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse og har 45 studenter fra et bredt spekter av virksomheter fra hele landet.  

Det serveres gratis lunsj på samlingene, og deltakerne sitter samlet og spiser og diskuterer.

– Jeg har fått flere nye hyggelige bekjentskaper, og sitter igjen med en bredere forståelse for ordningen, og hva det kan bety for den enkelte. I tillegg føler jeg at jeg har fått et større begrepsapparat for å snakke om kompetanse, og da kanskje særlig den kompetansen som opparbeides gjennom arbeidslivet og på andre arenaer enn den skolske, avslutter Cathrine. 

Studenthistorier

Studenter går på campus og snakker sammen i sommervær
Drømmer du om å undervise i tysk, fransk eller spansk?

Nytt utdanningstilbud gjør det mulig å kombinere lærerjobben med en videreutdanning i å bli språklærer.

Portrett av lærerstudent på OsloMet, Glenn Enochsen.
Har allerede fått jobb som lærer på hjemstedet

Glenn Enochsen (23) fra Hammerfest begynte å tenke på læreryrket allerede på ungdomsskolen. Nå gleder han seg til å komme tilbake til den samme skolen – som ferdig utdannet lærer.