Ble arkivar for å delta i samfunnsutviklingen

Emilie Korsvold som jobber ved bærbar PC

Samfunnet utvikler seg raskere enn noen gang, og behovet for god og troverdig dokumentasjon er enormt. Emilie Korsvold (25) ønsket å bidra i denne utviklingen. Da hun i tillegg er glad i orden og system, falt valget på arkivvitenskap ved HiOA (nå OsloMet). Et spennende felt, mener hun.

– Det er et fagfelt i sentrum av samfunnsutviklingen, sier Emilie engasjert.

Hun legger til at mengder av informasjon finnes over alt, og at vi kanskje ikke tenker over hvorfor det er viktig, og hvor mye den brukes til. Det finnes mange eksempler.

– Førerløse biler bruker informasjon til å kunne "tenke" som menneskelige sjåfører. Digital kjernejournal gjør at sykehus raskt kan finne frem til viktig informasjon om en person som har blitt akutt syk.

Fikk jobb i Oslo Byarkiv

I dag sitter Emilie på kontoret sitt i Oslo Byarkiv. Her har hun fått jobb i seksjon for moderne arkiv. Både hun og kollegene er opptatt av å ta vare på byens hukommelse.

– Vi jobber for at vi i fremtiden skal få svar på hva som skjedde i Oslo på denne tiden, og derfor må vi lagre og besvare dokumentasjon.

Emilie jobber for det meste digitalt, og har ulike arbeidsoppgaver innenfor arkivering, kartlegging og veiledning.

 

Person som bruker tastaturet på en laptop der man ser en ordsky på skjermen.

Emilie jobber for det meste digitalt i jobben sin.

Viktig med troverdig informasjon

I en verden med mengder av informasjon er det viktig at den dokumentasjonen som tas vare på, er korrekt.

– For at et dokument skal være troverdig er det nødvendig å ta vare på tilleggsinformasjon, eller såkalte metadata. Informasjon om hvem som skapte dokumentet, når det ble skapt, og at det ikke er endret i etterkant, kan forsikre oss om at dokumentet er ekte, sier Emilie.

Hun synes det er spennende å jobbe i takt med den store utviklingen i samfunnet.

– Det som er gøy er at vi på jobb deltar i samfunnsutviklingen og samtidig dokumenterer det som skjer, avslutter Emilie.

Arbeidsmuligheter

Med kunnskap innenfor arkivvitenskap kan du jobbe i ulike typer virksomheter. Arbeidsplassen din kan for eksempel være et departement, en kommune, en organisasjon, politi, sykehus eller bank. Det er et stort behov for fagutdannede arkivarer i både offentlige og private virksomheter.

Opprinnelig publisert på hioa.no/24_7 19.02.2018

Arkivvitenskap – et bredt studium

Et arkiv er en samling av informasjon og sammenhengen informasjonen oppstod i. På studiet i arkivvitenskap lærer du hvordan arkiver blir skapt, og hva de betyr for samfunnet. Det gir også tekniske ferdigheter i digital arkivdanning og elektroniske arkivsystemer. 

– Det er stor bredde i hva du lærer. Digital utvikling, elektroniske løsninger, juridiske aspekter, forvaltning og organisasjon, formidling og administrasjon. Med et slikt kunnskapsgrunnlag kan du bidra til god samfunnsutvikling når du kommer ut i jobb, sier Emilie.