Veien inn i kunst-Norge

barn lytter på interaktiv kunstutstilling

Tiril Flom er en tidligere student på OsloMet og tok master i estetiske fag, studieretning kunst i samfunnet. Hun forteller at det er takket være studiet hun har de jobbene hun har i dag. Med en BA fra London og en master fra OsloMet, fordeler Tiril tiden sin mellom tre jobber. Hun jobber som prosjektmedarbeider i Kulturbyrået Mesén og Murbyen Oslo. I tillegg jobber hun frilans som kunstskribent. 

Etter årene i London manglet hun fremdeles noe som viste seg helt nødvendig, nemlig et nettverk i Oslo. Det kan være vanskelig å komme seg inn i kunstmiljøet uten, så Tiril skjønte at hun måtte studere for å komme seg videre. For det var nettopp tilgangen til et kunstnettverk som var Tirils motivasjon for å søke studiet. Det var også en av studiets største styrker, sier Tiril.

– I tillegg til nær kontakt med kunnskapsrike medelever og professorer, var vi ofte på besøk hos institusjoner og aktører som står sentralt i feltet. Gjennom både undervisning og ekskursjoner fikk vi veldig god oversikt over det norske kunstfeltet, særlig i Oslo. 

Tiril skrev masteroppgaven "Programmerende kunstproduksjon" – en case-studie av Bjørvika Utvikling og Oslobiennalen. I dette arbeidet fikk hun komme i direkte kontakt med blant annet kuratorene fra de to casene, og disse intervjuene dannet mye av grunnlaget for hennes undersøkelse av feltet kunstproduksjon. Denne kunnskapen bruker hun særlig i arbeidet med Kulturbyrået Mesén.

Det å ha en master kan være den tingen på CV-en din som gjør deg lettere å ansette. 

– I utgangspunktet tenker jeg at alle som er nysgjerrige er kvalifisert, men det er helt klart best å være sikker på at det er dette du vil gjøre de neste to årene. 

Hun anbefaler å utnytte de mulighetene man får gjennom studiet, enten det er tid til å se nærmere på din egen praksis, som tekst eller kunst, eller å skape kontakt med et felt du kanskje ikke hadde tilgang til før. 

– Det å skrive selve masteroppgaven var noe av det mest krevende jeg har gjort. Det er veldig mange muligheter å velge mellom og det kan være vanskelig å forstå hva som kreves av deg, så jeg vil oppfordre folk som vurderer å ta master å ha sterk nok motivasjon før man søker.

Nettverket jeg fikk var helt uvurderlig! – Tiril Flom
Portrettbilde av Tiril Flom

Dette studiet er for deg som ønsker en masterutdanning med et samfunnsrettet og anvendt perspektiv på kunst i samtiden. Kunst som sosial og didaktisk prosess vektlegges, og diskusjoner rundt kunstens ulike roller og funksjoner i samfunnet vil stå sentralt. Studieretningen har både en praktisk og en teoretisk tilnærming til kunstfaglig virksomhet, og legger til rette for å utvikle nye berøringspunkter og anvendelsesformer mellom kunst og samfunn.

Hva lærer du?

Relaterte saker

Portrett av Lotte.
Lotte fikk KOROs masterstipend

Lotte Smedberg Myhre er student på master i estetiske fag, studieretning kunst i samfunnet. I høst fikk hun KOROs masterstipend.

To av Lena Vidas malerier på staffeli. Bildene er under arbeid. Det første maleriet viser en kvinne ved et bord. Det andre viser et ansikt mot rød bakgrunn.
Den beste kombinasjonen av praktisk-estetisk arbeid og kunstformidling

– Det som er så gøy med kunst og formidling er at det er sammensatt av så mye forskjellig, forteller Regine.