– Jeg vil være i spissen av den kommende teknologiske revolusjonen

Portrett av Maryam Lotfigolian fra OsloMets campus i Pilestredet.

Som barn var ikke Maryam Lotfigolian opptatt av datamaskiner. For på 1990-tallet var ikke PC eller Mac folkeeie verken i hjemlandet Iran eller i resten av verden.

Da fantes ikke nettbrett, laptoper eller smarttelefoner. Kun de spesielt interesserte hadde computer hjemme, og da som regel store, stasjonære maskiner.

Det var først på videregående at Maryam ble introdusert for datamaskiner – og på universitet, på starten av 2000-tallet, at hun begynte å bruke dem aktivt.

– Jeg var altså for ung til å kunne bidra i den teknologiske revolusjonen som skjedde da datamaskiner ble vanlig i folks hjem. Men det er jeg ikke nå, så jeg skal ikke la sjansen gå fra meg.

– Jeg vil være med i spissen av den nye teknologiske revolusjonen som jeg er sikker på vil komme når kvanteteknologien blir enda mer utviklet, sier den 35 år gamle mastergrad-studenten.

– Det er her fremtiden ligger

Akkurat nå fordyper Maryam seg i matematisk modellering. Det inkluderer alt fra analytisk matematikk, algebra, geometri, statistikk, numeriske metoder og programmering til kvanteberegning.

Sistnevnte var et obligatorisk kurs, som hun fullførte tidligere i mastergraden.

– Jeg er veldig glad for at jeg har fått lære om dette, for det er her fremtiden ligger, sier hun og innrømmer samtidig at det var litt vanskelig å få has på i starten. Men etter intens jobbing med materialet, falt forståelsen på plass.

– Kvanteberegning er utrolig spennende. Det gjør det mulig å behandle enorme mengder informasjon og løse de mest komplekse teorier på veldig kort tid, forteller hun.

Maryam forklarer at det likevel er mange ting man ikke vet om kvanteberegning og kvanteteknologi, som for eksempel hvordan man kan utnytte mulighetene som ligger i dette på en optimal og effektiv måte.

– Så her ligger det utrolig mange muligheter for dem som henger seg på i utviklingen.

Maryam i et klasserom sammen med andre studenter.

– I fremtiden kommer kvanteteknologien til å gjennomsyre samfunnet vårt, mener Maryam. Foto: Benjamin A. Ward / OsloMet

Nå er et godt tidspunkt

Maryam anbefaler derfor alle som liker matte og fysikk, og som er nysgjerrige på teknologi, om å studere kvanteberegning og kvanteteknologi – og i hvert fall såpass at de får satt seg inn i grunnprinsippene.

– Det er så enkelt at dersom du vil være i spissen av fremtidens datarevolusjon, vil det være utrolig fordelaktig å lære deg dette nå. 

Hun legger samtidig til at hadde det vært opp til henne, ville hun ha innført introduksjonskurs om grunnprinsipper i kvanteberegning og kvanteteknologi i pensumet til elever på videregående.

– I fremtiden kommer kvanteteknologien til å gjennomsyre samfunnet vårt, så da tror jeg det ville vært veldig fordelaktig om de fleste skjønte grunnprinsippene.

– Nå er et godt tidspunkt til å gjøre folk kjent med de fremtidige mulighetene som kan ligge i dette, sier hun.

Ønsker å fordype seg enda mer

Etter snart tre fullførte semestre på master, står masteroppgaven for tur.

Deretter håper hun å lande et doktorgradsstipend, slik at hun kan fordype seg videre i matematisk modellering og kvanteberegning.

– Det er ennå mye uvisst her som må forskes mer på, og det toget har jeg veldig lyst til å være med på.

–  For før vi vet ordet av det står vi midt i en kvanteteknologi-revolusjon – og den skal jeg være med på, understreker hun.

Studenthistorier

De tre teknologistudentene i et spesialklasserom med spesialverktøy og -maskiner.
– Spennende å jobbe i skjæringspunktet mellom helse og teknologi

Et framtidsrettet studium, få studenter og godt samarbeid gjør at masterstudentene Håkon Dahle, Elias Kvamme og Sindre Lilleseth trives veldig godt med spesialisering innen medisinsk teknologi.

Bilete av Anne Batzeri med laptop-skjerm som viser kalulatoren. I bakgrunnen er det ei kvit tavle.
Vil gjere det lettare for alle å bruke datateknologi

Når Anna gjer informasjon om sunn mat tilgjengeleg for matprodusentar, lærer ho òg korleis IKT lettare kan brukast av folk flest.

Bildet viser Lars med verktøy på OsloMet Makerspace. Han har vater og tang i hendene, og på veggen bak er det forskjellig verktøy og skruer.
Slik lærte jeg å bruke Makerspace

Vil du lære deg noen teknikker på OsloMet Makerspace? Noen små emner kan gi deg god innsikt og forståelse.