Kollokviegruppe med fem studenter samlet rundt et bord.

Anvendt data- og informasjonsteknologi (ACIT)

Master

Masterstudiet i anvendt data- og informasjonsteknologi (ACIT) gir deg ekspertutdanning i design, utvikling, bruk og vedlikehold av datateknologi, elektronikk og programvare på områder av stor betydning for det moderne samfunn.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Når du søker, må du velge mellom spesialiseringer med forskjellige opptakskrav:

  Universell utforming av IKT krever bachelorgrad i
  • Dataingeniørfag, informatikk, informasjonsteknologi eller tilsvarende, med minst 80 studiepoeng innen disse fagfeltene.
  Nettskybaserte tjenester og operasjoner krever bachelorgrad i 

   

  • Dataingeniørfag, informatikk, informasjonsteknologi eller tilsvarende, med minst 80 studiepoeng  innen disse feltene

  eller

  • elektronikkingeniørfag med minst 10 studiepoeng med programmering
  Matematisk modellering og vitenskapelige beregninger krever bachelorgrad i 
  • Dataingeniørfag med minst 40 studiepoeng matematikk

  eller

  • elektronikkingeniørfag med minst 40 studiepoeng matematikk, eller
  • kjemiingeniørfag med minst 40 studiepoeng matematikk, eller
  • maskiningeniørfag med minst 40 studiepoeng matematikk, eller
  • informatikk eller informasjonsteknologi med minst 40 studiepoeng matematikk, eller
  • matematikk eller anvendt matematikk, eller
  • fysikk, eller
  • statistikk

  Alle spesialiseringene krever at du har  gode engelskkunnskaper, se nærmere krav

  C-krav

  For opptak til masterprogrammer ved OsloMet er det krav om at du har gjennomsnittskarakter på minst C fra bachelorgraden din.

  Poenggrense ved forrige opptak

  Nytt studium

 • Slik søker du

  Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb. Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

  Les mer om søknadsprosessen her.

  Når er søknadsfristen?

  Når får du svar på søknaden?

  • 1. mai: Tidlig opptak
  • 10. juli: Hovedopptak

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere.

  Slik søker du opptak til enkeltemner på masternivå.

   

 • Hva lærer du?

  På masterstudiet i anvendt data og informasjonsteknologi ( ACIT ) kan du bli ekspert på ett av syv teknologiområder. Studiet vil la deg arbeide med problemer og utfordringer i samfunnet som ikke kan løses av en type ekspert alene, men som krever tverrfaglig samarbeid.

  Studiet kvalifiserer derfor til mange forskjellige jobber der design, utvikling og bruk av teknologi er sentralt. 

  I tillegg vil du få muligheten til å bli bedre kjent med ett av de andre teknologiområdene for å gi deg en personlig faglig kombinasjon. Du kan velge mellom et langt og kort masterprosjekt, der du får tid til å fordype deg og delta i pågående forskning ved OsloMet, eller arbeide på et konkret og avgrenset selvvalgt prosjekt.

  Opptaket høsten 2019 vil kun tilby tre av studieretningene, men alle vil være tilgjengelige fra høsten 2020.

  I dagens verden er vi omgitt av datamaskiner – av og til er de til og med inni oss. Teknologien påvirker hvordan vi lar oss underholde, hvordan vi kommuniserer, hvordan samfunnet styres og hvordan vi blir helbredet. Verdensomspennende tjenester åpner opp for samhandling mellom enkeltpersoner på tvers av landegrenser. Men teknologien fører også med seg nye utfordringer:

  • Bruken av datamaskiner og elektronikk kan gi fremskritt for veldig mange, men kan også gi hindringer for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
  • Vi kan kommunisere med folk over hele verden, men det vi sier og skriver kan fanges opp og bli brukt mot oss.
  • Dataene våre kan brukes til å få mer innsikt i måten vi oppfører oss på, men dette innebærer komplekse analyser som krever etiske vurderinger av hvorvidt vår søken etter ny kunnskap kan forsvares.
  • Kunstig intelligens gjør at vi kan overlate mange av de mest kjedelige oppgavene til roboter, men kan ha potensielt vidtrekkende konsekvenser og føre til store endringer i vår sivilisasjon.

  Å løse disse utfordringene krever en bred og tverrfaglig tilnærming.

  I den virkelige verden er teknologene medhjelpere for andre; ingeniører sitter sammen med matematikere, programmerere, økonomer, sosiologer, fysikere, designere og statistikere, og jobber med selvkjørende biler, dataspill, medisinsk utstyr, klimaendringer og mye mer.

  Spesialiseringer

  Programmet tilbyr spesialiseringer forankret i overlapping mellom de tre forskningsfeltene informatikk, elektroteknikk og matematisk modellering.

  Hvert felt representerer et område hvor bruken av programvare, data, datamaskiner og elektronikk har blitt nødvendig for det moderne samfunn, men er også praktisk utfordrende. Dette er store fagfelt som muliggjør en livslang karriere etter som teknologien utvikler seg. 

  Universell utforming av IKT

  I vårt raskt fremskridende digitale samfunn er det avgjørende at all elektronisk informasjon og alle elektroniske tjenester er tilgjengelig for alle, uavhengig av teknisk utstyr, situasjon og evne. 

  Ingen bør bli etterlatt mens resten av oss følger med på fremskritt. Dette er en stor utfordring for IKT-infrastrukturen og tjenestene i samfunnet. 

  Vår verden krever kompetente IKT-eksperter som kan skape universelt utformede brukergrensesnitt som fungerer for alle. Denne spesialiseringen gir deg en unik mulighet til å bli en slik ekspert.

  Nettskybaserte tjenester og operasjoner 

  Dagens tjenester skal utformes for flere tusener, ja, til og med millioner av brukere og krever infrastruktur og arkitektur utover rene nettservere og databaser. Denne spesialiseringen fokuserer på design, utvikling og drift av tjenester i massiv skala, der programvare leveres raskere og med høyere kvalitet enn tidligere. 

  Vi baserer oss på DevOps-filosofien, der utviklerne får bedre opplæring i automatisering og utrulling, og driften har mekanismer tilrettelagt for utviklere. Dette er høyst relevant for deg som ønsker en karriere som programvareutvikler. 

  Denne spesialiseringen dekker både infrastrukturstyring og fleksibel programvarelevering og automatisert testing og utrulling, noe som gir kandidater med praktisk kompetanse innenfor hele skyøkosystemet, fra servere og skyer helt ned til tjenesten som ligger i bunnen.

  Matematisk modellering og vitenskapelige beregninger

  Bruk av matematikk står sentralt når vi skal beskrive verden rundt oss. Ingeniørfag, fysikk, økonomi og meteorologi er eksempler på fagområder der matematikere jobber side om side med spesialister for å gjøre virkelige fenomener om til ligninger. Ved å oversette disse ligningene til programkode som kan kjøres på datamaskin eller i massive beregningsklynger, gjør vi det mulig å generere simuleringer til bruk for eksempel i værmeldinger eller for å lage økonomiske prognoser. Studenter innen denne spesialiseringen vil utvikle matematiske modeller, analysere og simulere modellene og bruke dataverktøy, programmering og infrastrukturer for å behandle data. Studentene kan regne med at de lærer hvordan de kan bruke sin kompetanse i praksis.

  Fra 2020 vil disse spesialiseringene også være tilgjengelige: "Robotics and Control", "Applied Artificial Intelligence", "Data Science" og "Biomedical Engineering".

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Mastertudiet går over to år og tilbyr en masteroppgave på enten 30 eller 60 studiepoeng. Undervisningen foregår på engelsk.

  Studiet fokuserer på aktive læringsformer der du får lære avansert teori gjennom praktisk bruk av teknologi. Du må regne med å ta ansvar i studiet, da en fullført mastergrad skal være et bevis på god evne på selvstendig arbeid. Derfor er studiets undervisning tettere organisert i begynnelsen enn mot slutten, hvor valgene og ansvaret i større grad hviler på studenten selv.

  Uansett valgt studieretning vil programmet inneholde

  • forelesninger
  • arbeidssamlinger
  • digitale læringskilder, som videopptak av forelesninger
  • gruppearbeid
  • selvstendig arbeid
  • laboratoriearbeid
 • Hva koster det?

  Du må betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

 • Studiets oppbygging

  Programplan (student.oslomet.no).

 • Hva kan du jobbe som?

  Studiet gir mulighet til en rekke roller innen teknologi, både i offentlig og privat sektor. Eksempler på stillinger studiet forbereder deg til er systemutvikler, utvikler, designer, IT-arkitekt, systemadministrator, rådgiver, analytiker og konsulent. Det er ikke uvanlig å påta seg roller som ledere, teamledere, fagansvarlig eller prosjektleder etter noen år. 

  Som teknolog er du ikke bundet til en spesiell sektor eller bransje. Teknologer arbeider innen helse, utdanning, underholdning, offentlig transport og alt annet du ser rundt deg. En fordel med teknologistudier, er at man ikke trenger å bestemme seg for hvilken sektor man vil arbeide i fra begynnelsen og at man kan bytte etterhvert i karrieren.

 • Utveksling

  Det er mulighet for utenlandsopphold i 3. semester. 

 • Videre studiemuligheter

  Dette studiet vil kvalifisere til PhD ved OsloMet og andre læringssteder, avhengig av studieretning. Har du ambisjoner om å gå videre med en doktorgrad anbefales å ta kontakt slik at vi kan hjelpe til med å legge opp til den beste løsningen basert på hvilket fagområde som er mest motiverende.

Faglig ansvarlig

Laster inn ...

Spørsmål om utdanningen?

Kontaktskjema