!

Videreutdanningen er under revidering. Det er ikke avklart når emnet skal tilbys neste gang.

Design og idéutvikling

Videreutdanning

Lær hvordan du gjennom arbeid med design kan utvikle kreativitet og skape fornyelse av ulike gjenstander eller produkter.

 • Opptakskrav og poeng

  For å søke på denne videreutdanningen må du ha

  • lærerutdanning eller bachelorgrad  i visuelle kunstfag, design, arkitektur eller tilsvarende

  Annen relevant bachelorgrad med minst 60 studiepoeng innen kunstfaglige emner kan vurderes.

  Hvordan regnes poengsummen din ut?

  Søkere rangeres kun etter karakterpoeng fra bachelorgraden.

  Det kan være konkurranse om plassene. Ved forrige opptak kom alle kvalifiserte inn.

 • Slik søker du

  Når er søknadsfristen?

  15. oktober

  Når får du svar på søknaden? 

  1. november

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere.

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

  Merk: Dette emnet inngår i studieprogrammet Videreutdanning for lærere i design kunst og håndverk (VLDKH).

  Når du søker om opptak i Søknadsweb må du derfor velge Videreutdanning for lærere i design kunst og håndverk i oversikten. Hvis du får opptak på studieprogrammet og bekrefter plassen kan du melde deg opp til emnet "design og ideutvikling" i Studentweb.

  Mer informasjon om hvordan du melder deg opp i Studentweb vil bli gitt på VLDKH sin studiestartside (student.oslomet.no).

  Les mer om søknadsprosessen her.

 • Hva lærer du?

  Design og idéutvikling er et deltidsstudium på 15 studiepoeng.

  Det fokuseres på prosessen fra å registrere et behov, analysere marked og målgruppe, formulere kriterier, velge ulike metoder for idéutvikling, til selve formgivingen med tilpassing til ulike brukergrupper og til produksjon.

  På studiet vil studentene lære å bruke relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer innen design, som for eksempel tegne- og presentasjonsteknikker. Studentene vil lære om metoder for utvikling av innovative designløsninger.

  Studentene vil også få kunnskap om designregistrering og patentbeskyttelse og fremgangsmåten for søknad om registrering/patent.

  Videre skal studentene kunne bidra til problematisering av design knyttet til etikk, miljø og kultur i skole og samfunn.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
 • Hvordan foregår undervisningen?

  Studiet er organisert i samlinger og mellomperioder over ett semester.

  Det er lagt opp til tre til fem samlinger med arbeid i mellomperiodene, individuelt og i grupper. Undervisningen er hovedsakelig lagt til torsdag ettermiddag/kveld og fredag og lørdag på dagtid.

  Arbeidsformene i studiet vil veksle mellom teori, praktisk arbeid, didaktisk refleksjon og faglige utprøvinger.

 • Hva koster det?

  Du må betale en semesteravgift (student.oslomet.no).

  Materiellavgift kommer i tillegg. Du må regne med utgifter til Adobe-pakken.

  Kompetanse for kvalitet:
  Lærere som ønsker å ta videreutdanning, kan søke om stipend eller vikarmidler via Utdanningsdirektoratet som en del av satsingen Kompetanse for kvalitet (udir.no).

  For å søke vikar- eller stipendordning fra Udir for å ta dette studiet, må du registrere søknaden din i søknadssystemet på Udir sine nettsider i perioden 1. februar – 1. mars.

  I søknadssystemet velger du «andre studietilbud». «Andre studietilbud» er ordinære videreutdanningstilbud som universiteter og høgskoler tilbyr, men som ikke står i Udirs studiekatalog. Man kan søke om å få de samme betingelsene med vikar- eller stipendordning for å ta «andre studietilbud». 

  NB! Du må i tillegg søke opptak til studiet direkte til OsloMet innen søknadsfristen som gjelder for studiet. Se informasjon lenger opp på denne nettsiden.  

 • Videre studiemuligheter

  Emnet inngår i studieprogrammet videreutdanning for lærere i design kunst og håndverk (VLDKH). Dette programmet består av flere emner som er aktuelle for lærere.

  Samlinger og timeplan for de ulike emnene finner du på VLDKH sin studiestartside (student.oslomet.no)

Faglig koordinator

Laster inn ...

Har du noen spørsmål?

Nettskjema