Design og idéutvikling

Videreutdanning

Lær hvordan du gjennom arbeid med design kan utvikle kreativitet og skape fornyelse av ulike gjenstander eller produkter.

 • Opptakskrav og poeng

  For å søke på denne videreutdanningen må du ha

  • lærerutdanning eller bachelorgrad  i visuelle kunstfag, design, arkitektur eller tilsvarende

  Annen relevant bachelorgrad med minst 60 studiepoeng innen kunstfaglige emner kan vurderes.

  Hvordan regnes poengsummen din ut?

  Søkere rangeres kun etter karakterpoeng fra bachelorgraden.

  Det kan være konkurranse om plassene. Ved forrige opptak kom alle kvalifiserte inn.

 • Slik søker du

  Du søker på Søknadsweb med studiekode 215 5701.

  • 15. april: ordinær søknadsfrist
  • 1. mars: tidlig opptak

  Mer om å søke på videreutdanninger.

 • Hva lærer du?

  Design og idéutvikling er et deltidsstudium på 15 studiepoeng.

  Det fokuseres på prosessen fra å registrere et behov, analysere marked og målgruppe, formulere kriterier, velge ulike metoder for idéutvikling, til selve formgivingen med tilpassing til ulike brukergrupper og til produksjon.

  På studiet vil studentene lære å bruke relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer innen design, som for eksempel tegne- og presentasjonsteknikker. Studentene vil lære om metoder for utvikling av innovative designløsninger.

  Studentene vil også få kunnskap om designregistrering og patentbeskyttelse og fremgangsmåten for søknad om registrering/patent.

  Videre skal studentene kunne bidra til problematisering av design knyttet til etikk, miljø og kultur i skole og samfunn.

 • Studiets oppbygging

   

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no)

 • Undervisning

  Studiet er organisert i samlinger og mellomperioder over ett semester.

  Det er lagt opp til tre til fem samlinger med arbeid i mellomperiodene, individuelt og i grupper. Undervisningen er hovedsakelig lagt til torsdag ettermiddag/kveld og fredag og lørdag på dagtid.

  Arbeidsformene i studiet vil veksle mellom teori, praktisk arbeid, didaktisk refleksjon og faglige utprøvinger.

 • Videre studiemuligheter

  Det tidligere studieprogrammet design, arkitektur og kommunikasjon er inndelt i fire enkeltstudier på 15 studiepoeng:

  • Arkitektur og rom
  • Design og idéutvikling
  • Digital kunst, kultur og kommunikasjon
  • Foto og grafikk

  Du søker opptak til ett enkeltstudium (15 studiepoeng) av gangen.

 • Kostnader

  Du må betale en semesteravgift (student.oslomet.no).

  Materiellavgift kommer i tillegg. Du må regne med utgifter til Adobe-pakken.

  Kompetanse for kvalitet:
  Lærere som ønsker å ta videreutdanning, kan søke om stipend eller vikarmidler via Utdanningsdirektoratet som en del av satsingen Kompetanse for kvalitet (udir.no).

  For å søke vikar- eller stipendordning fra Udir for å ta dette studiet, må du registrere søknaden din i søknadssystemet på Udir sine nettsider i perioden 1. februar – 1. mars.

  I søknadssystemet velger du «andre studietilbud». «Andre studietilbud» er ordinære videreutdanningstilbud som universiteter og høgskoler tilbyr, men som ikke står i Udirs studiekatalog. Man kan søke om å få de samme betingelsene med vikar- eller stipendordning for å ta «andre studietilbud». 

  NB! Du må i tillegg søke opptak til studiet direkte til OsloMet innen søknadsfristen som gjelder for studiet. Se informasjon lenger opp på denne nettsiden.  

Faglig koordinator

Laster inn ...

Har du noen spørsmål?

Nettskjema