Design og idéutvikling

Videreutdanning

Design og idéutvikling omhandler hvordan man gjennom arbeid med design kan utvikle kreativitet og skape fornyelse innen ulike gjenstander eller produkter.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Opptakskrav

  Bestått faglærerutdanning eller bachelorgrad innen visuelle kunstfag, design, arkitektur eller tilsvarende. Det kreves til sammen 60 studiepoeng innen disse fagene. Annen relevant utdanning tilsvarende bachelorgrad med til sammen 60 studiepoeng innen kunstfaglige emner, kan gi grunnlag for opptak etter nærmere vurdering. 

  Målgruppe for studiet er lærere i videregående opplæring, folkehøgskole og grunnskolen, samt andre som ønsker videreutdanning i estetiske fag.

  Poengberegning og rangering

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger her  

  Søkere til dette studieprogrammet rangeres kun etter karakterpoeng fra bachelorgraden.

  Poenggrense ved siste opptak 

  Alle kvalifiserte

 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon. 

  Les mer om søknadsprosessen her

  Når er søknadsfristen? 

  •    1. mars: Tidlig opptak  

  •    15. april: Ordinær søknadsfrist 
      

  Når får du svar på søknaden? 

  •    1. mai: Tidlig opptak 

  •    10. juli: Hovedopptak

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere.

 • Hva lærer du?

  Design og idéutvikling er et deltidsstudium på 15 studiepoeng. Det fokuseres på prosessen fra å registrere et behov, analysere marked og målgruppe, formulere kriterier, velge ulike metoder for idéutvikling, til selve formgivingen med tilpassing til ulike brukergrupper og til produksjon.

  På studiet vil studentene lære å bruke relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer innen design, som for eksempel tegne- og presentasjonsteknikker. Studentene vil lære om metoder for utvikling av innovative designløsninger. Studentene vil også få kunnskap om designregistrering og patentbeskyttelse og fremgangsmåten for søknad om registrering/patent. Videre skal studentene kunne bidra til problematisering av design knyttet til etikk, miljø og kultur i skole og samfunn.

 • Semesteroversikt og emneplan

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

  Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

 • Undervisning

  Studiet er organisert i samlinger og mellomperioder over ett semester. Det er lagt opp til tre til fem samlinger med arbeid i mellomperiodene, individuelt og i grupper. Undervisningen er hovedsakelig lagt til torsdag ettermiddag/kveld og fredag og lørdag på dagtid. Arbeidsformene i studiet vil veksle mellom teori, praktisk arbeid, didaktisk refleksjon og faglige utprøvinger.

 • Videre studiemuligheter

  Det tidligere studieprogrammet design, arkitektur og kommunikasjon er inndelt i fire enkeltstudier på 15 studiepoeng:

  • Arkitektur og rom
  • Design og idéutvikling
  • Digital kunst, kultur og kommunikasjon
  • Foto og grafikk

  Du søker opptak til ett enkeltstudium (15 studiepoeng) av gangen.

 • Kostnader

  Du må betale en semesteravgift (student.oslomet.no).

  Materiellavgift kommer i tillegg.

Faglig koordinator

Laster inn ...

Har du noen spørsmål?

Nettskjema