!

Videreutdanningen er under revidering. Det er ikke avklart når emnet skal tilbys neste gang.

Digital kunst, kultur og kommunikasjon

Videreutdanning

Digital kunst, kultur og kommunikasjon skal belyse hvordan man kan bruke digitale medier til å utvikle kreativitet og evne til formidling og kommunikasjon. Emnet fokuserer på holdning til og ferdigheter i bruk av digitale medier – i formidling og undervisning i skolen og samfunnet forøvrig.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Bestått lærerutdanning eller bachelorgrad i visuelle kunstfag, design, arkitektur eller tilsvarende. Annen relevant bachelorgrad med til sammen 60 studiepoeng innen kunstfaglige emner, kan gi grunnlag for opptak etter nærmere vurdering.

  Poengberegning og rangering

  Søkere til dette studieprogrammet rangeres kun etter karakterpoeng fra bachelorgraden.

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger her

 • Slik søker du

  Når er søknadsfristen?

  Når får du svar på søknaden?

  • 1. mai: Tidlig opptak
  • 10. juli: Hovedopptak

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere.

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

  Merk: Dette emnet inngår i studieprogrammet Videreutdanning for lærere i design kunst og håndverk (VLDKH).

  Når du søker om opptak i Søknadsweb må du derfor velge Videreutdanning for lærere i design kunst og håndverk i oversikten. Hvis du får opptak på studieprogrammet og bekrefter plassen kan du melde deg opp til emnet "digital kunst, kultur og kommunikasjon" i Studentweb.

  Mer informasjon om hvordan du melder deg opp i Studentweb vil bli gitt på VLDKH sin studiestartside (student.oslomet.no)

  Les mer om søknadsprosessen her.

 • Hva lærer du?

  Digital kunst, kultur og kommunikasjon er et deltidsstudium på 15 studiepoeng.

  På studiet vil studentene lære om trender og utvikling i digitale medier og vårt nettbaserte samfunn. Analyse og kjennskap til digitale læringsressurser og visuell kommunikasjon står sentralt.

  I løpet av studiet skal studentene lære å planlegge og utvikle enkle digitale læringsressurser og digitalt undervisningsmateriell.

  Videre skal studentene kjenne til nytenkning og utvikling av de estetiske fagene i et digitalt perspektiv og ha bevissthet om personvern, nettetikette, opphavsrett og Intellectual Property Rights (IPR).

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
 • Hvordan foregår undervisningen?

  Studiet er organisert i samlinger og mellomperioder over ett semester.

  Det er lagt opp til tre til fem samlinger med arbeid i mellomperiodene, individuelt og i grupper. Undervisningen er hovedsakelig lagt til torsdag ettermiddag/kveld og fredag og lørdag på dagtid.

  Arbeidsformene i studiet vil veksle mellom teori, praktisk arbeid, didaktisk refleksjon og faglige utprøvinger.

 • Hva koster det?

  Du må betale en semesteravgift (student.oslomet.no).

  I tillegg må du betale en materiellavgift. Du må regne med utgifter til Adobe-pakken.

  Kompetanse for kvalitet:
  Lærere som ønsker å ta videreutdanning, kan søke om stipend eller vikarmidler via Utdanningsdirektoratet som en del av satsingen Kompetanse for kvalitet (udir.no).

  For å søke vikar- eller stipendordning fra Udir for å ta dette studiet, må du registrere søknaden din i søknadssystemet på Udir sine nettsider i perioden 1. februar – 1. mars.

  I søknadssystemet velger du «andre studietilbud». «Andre studietilbud» er ordinære videreutdanningstilbud som universiteter og høgskoler tilbyr, men som ikke står i Udirs studiekatalog. Man kan søke om å få de samme betingelsene med vikar- eller stipendordning for å ta «andre studietilbud». 

  NB! Du må i tillegg søke opptak til studiet direkte til OsloMet innen søknadsfristen som gjelder for studiet. Se informasjon lenger opp på denne nettsiden.  

 • Videre studiemuligheter

  Emnet inngår i studieprogrammet videreutdanning for lærere i design kunst og håndverk (VLDKH). Dette programmet består av flere emner som er aktuelle for lærere.

  Samlinger og timeplan for de ulike emnene finner du på VLDKH sin studiestartside (student.oslomet.no)

Faglig leder

Laster inn ...

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema