Digital kunst, kultur og kommunikasjon

Videreutdanning

Digital kunst, kultur og kommunikasjon skal belyse hvordan man kan bruke digitale medier til å utvikle kreativitet og evne til formidling og kommunikasjon. Emnet fokuserer på holdning til og ferdigheter i bruk av digitale medier – i formidling og undervisning i skolen og samfunnet forøvrig.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist: 1. september 2020.

  Studiet settes i gang med forutsetning om nok deltakere.

  Opptakskrav

  Bestått faglærerutdanning eller bachelorgrad i visuelle kunstfag, design, arkitektur eller tilsvarende. Det kreves til sammen 60 studiepoeng innenfor disse fagene. Annen relevant utdanning tilsvarende bachelorgrad med til sammen 60 studiepoeng – i kunstfaglige emner – kan gi grunnlag for opptak etter nærmere vurdering.

  Målgruppe for studiet er lærere i videregående opplæring, folkehøgskole og grunnskolen, samt andre som ønsker videreutdanning i estetiske fag.

  Slik søker du

 • Hva lærer du?

  Digital kunst, kultur og kommunikasjon er et deltidsstudium på 15 studiepoeng. På studiet vil studentene lære om trender og utvikling i digitale medier og vårt nettbaserte samfunn. Analyse og kjennskap til digitale læringsressurser og visuell kommunikasjon står sentralt. I løpet av studiet skal studentene lære å planlegge og utvikle enkle digitale læringsressurser og digitalt undervisningsmateriell.

  Videre skal studentene kjenne til nytenkning og utvikling av de estetiske fagene i et digitalt perspektiv og ha bevissthet om personvern, nettetikette, opphavsrett og Intellectual Property Rights (IPR).

 • Semesteroversikt og emneplan

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

  Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

 • Undervisning

  Studiet er organisert i samlinger og mellomperioder over ett semester. Det er lagt opp til tre til fem samlinger med arbeid i mellomperiodene, individuelt og i grupper. Undervisningen er hovedsakelig lagt til torsdag ettermiddag/kveld og fredag og lørdag på dagtid. Arbeidsformene i studiet vil veksle mellom teori, praktisk arbeid, didaktisk refleksjon og faglige utprøvinger.

 • Kostnader

  Du må betale en semesteravgift (student.oslomet.no).

  I tillegg må du betale en materiellavgift.

 • Videre studiemuligheter

  Det tidligere studieprogrammet design, arkitektur og kommunikasjon er inndelt i fire enkeltstudier på 15 studiepoeng:

  • Arkitektur og rom
  • Design og idéutvikling
  • Digital kunst, kultur og kommunikasjon
  • Foto og grafikk

  Du søker opptak til ett enkeltstudium (15 studiepoeng) av gangen.

Faglig leder

Laster inn ...

Har du noen spørsmål?

Nettskjema