!
Studiet tilbys neste gang våren 2024.

Digital kunst, kultur og kommunikasjon

Videreutdanning

Digital kunst, kultur og kommunikasjon skal belyse hvordan man kan bruke digitale medier til å utvikle kreativitet og evne til formidling og kommunikasjon. Emnet fokuserer på holdning til og ferdigheter i bruk av digitale medier – i formidling og undervisning i skolen og samfunnet forøvrig.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Bestått lærerutdanning eller bachelorgrad i visuelle kunstfag, design, arkitektur eller tilsvarende. Annen relevant bachelorgrad med til sammen 60 studiepoeng innen kunstfaglige emner, kan gi grunnlag for opptak etter nærmere vurdering.

  Poengberegning og rangering

  Søkere til dette studieprogrammet rangeres kun etter karakterpoeng fra bachelorgraden.

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger her

 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

  Les mer om søknadsprosessen her

  Når er søknadsfristen? 

  15. oktober

  Når får du svar på søknaden? 

  1. november

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere.

 • Hva lærer du?

  Digital kunst, kultur og kommunikasjon er et deltidsstudium på 15 studiepoeng.

  På studiet vil studentene lære om trender og utvikling i digitale medier og vårt nettbaserte samfunn. Analyse og kjennskap til digitale læringsressurser og visuell kommunikasjon står sentralt.

  I løpet av studiet skal studentene lære å planlegge og utvikle enkle digitale læringsressurser og digitalt undervisningsmateriell.

  Videre skal studentene kjenne til nytenkning og utvikling av de estetiske fagene i et digitalt perspektiv og ha bevissthet om personvern, nettetikette, opphavsrett og Intellectual Property Rights (IPR).

 • Semesteroversikt og emneplan

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

  Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

 • Undervisning

  Studiet er organisert i samlinger og mellomperioder over ett semester.

  Det er lagt opp til tre til fem samlinger med arbeid i mellomperiodene, individuelt og i grupper. Undervisningen er hovedsakelig lagt til torsdag ettermiddag/kveld og fredag og lørdag på dagtid.

  Arbeidsformene i studiet vil veksle mellom teori, praktisk arbeid, didaktisk refleksjon og faglige utprøvinger.

 • Kostnader

  Du må betale en semesteravgift (student.oslomet.no).

  I tillegg må du betale en materiellavgift. Du må regne med utgifter til Adobe-pakken.

  Kompetanse for kvalitet:
  Lærere som ønsker å ta videreutdanning, kan søke om stipend eller vikarmidler via Utdanningsdirektoratet som en del av satsingen Kompetanse for kvalitet (udir.no).

  For å søke vikar- eller stipendordning fra Udir for å ta dette studiet, må du registrere søknaden din i søknadssystemet på Udir sine nettsider i perioden 1. februar – 1. mars.

  I søknadssystemet velger du «andre studietilbud». «Andre studietilbud» er ordinære videreutdanningstilbud som universiteter og høgskoler tilbyr, men som ikke står i Udirs studiekatalog. Man kan søke om å få de samme betingelsene med vikar- eller stipendordning for å ta «andre studietilbud». 

  NB! Du må i tillegg søke opptak til studiet direkte til OsloMet innen søknadsfristen som gjelder for studiet. Se informasjon lenger opp på denne nettsiden.  

 • Videre studiemuligheter

  Det tidligere studieprogrammet design, arkitektur og kommunikasjon er inndelt i fire enkeltstudier på 15 studiepoeng:

  • Arkitektur og rom
  • Design og idéutvikling
  • Digital kunst, kultur og kommunikasjon
  • Foto og grafikk

  Du søker opptak til ett enkeltstudium (15 studiepoeng) av gangen.

Faglig leder

Laster inn ...

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema