Digitale bilder

Videreutdanning

I dette emnet får du kunnskap om og ferdigheter i hvordan du ved hjelp av digitale medier anvender bilder, tekst og illustrasjoner for å formidle et budskap.

 • Studiestart

  Mer informasjon om programmet, timeplaner, pensum, fadderuker og mye mer finner du på studiestartsiden for ditt studium (student.oslomet.no).

 • Opptakskrav og poeng

 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon. 

  Les mer om søknadsprosessen her

  Når er søknadsfristen? 

  Når får du svar på søknaden?

  • 1. mai: Tidlig opptak 
  • 10. juli: Hovedopptak 

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere. 

  Søk med studiekode

  215 3484

 • Om emnet

  Du vil får erfaring med hvordan du henter inn, velger ut, bearbeider og manipulerer bilder samt illustrasjoner til bruk i digitale presentasjoner. Emnet vil også gi innsikt i opphavsrett og personvern.

  Undervisningen vil være en blanding av fysisk og digital undervisning, men det er mulig å ta studiet heldigitalt for de som vil.

  Du vil få tilsendt et nettskjema uken før studiestart hvor du kan krysse av om du ønsker å følge studiet fysisk på campus eller heldigitalt.

  Les mer om emnet på student.oslomet.no.

 • Målgruppe

  Studietilbudet er egnet for alle som vil bli bedre til å jobbe med digitale bilder og produksjonsverktøy i kommunikasjon- og informasjonsarbeid, for eksempel kulturarbeidere, bibliotekarer, lærere i grunnskole og videregående skole, høgskole og universitet, illustratører og kunstnere.

  Det er også svært aktuelt for eiere og ledere av småbedrifter og enkeltmannsforetak med ansvar for egen profilering og reklame.

 • Hva koster det?

  Du må betale en semesteravgift (student.oslomet.no).

  Du må regne med utgifter til Adobe-pakken.

  Kompetanse for kvalitet:
  Lærere som ønsker å ta videreutdanning, kan søke om stipend eller vikarmidler via Utdanningsdirektoratet som en del av satsingen Kompetanse for kvalitet (udir.no).

  For å søke vikar- eller stipendordning fra Udir for å ta dette studiet, må du registrere søknaden din i søknadssystemet på Udir sine nettsider i perioden 1. februar – 1. mars.

  I søknadssystemet velger du «andre studietilbud». «Andre studietilbud» er ordinære videreutdanningstilbud som universiteter og høgskoler tilbyr, men som ikke står i Udirs studiekatalog. Man kan søke om å få de samme betingelsene med vikar- eller stipendordning for å ta «andre studietilbud». 

  NB! Du må i tillegg søke opptak til studiet direkte til OsloMet innen søknadsfristen som gjelder for studiet. Se informasjon lenger opp på denne nettsiden.  

Faglig ansvarlig

Laster inn ...

Spørsmål om utdanningen?

Kontakt oss på epost