Foto og grafikk

Videreutdanning

Foto og grafikk skal belyse hvordan ulike trykketeknikker og fotografiske arbeidsmetoder kan bidra til å utvikle visuell kompetanse.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist: 15. april 2021

  Studiet settes i gang med forutsetning om nok deltakere.

  Opptakskrav

  Bestått faglærerutdanning eller bachelorgrad i visuelle kunstfag, design, arkitektur eller tilsvarende. Det kreves til sammen 60 studiepoeng innenfor disse fagene.

  Annen relevant utdanning tilsvarende bachelorgrad med til sammen 60 studiepoeng – i kunstfaglige emner – kan gi grunnlag for opptak etter nærmere vurdering.

  Målgruppe for studiet er lærere i videregående opplæring, folkehøgskole og grunnskolen, samt andre som ønsker videreutdanning i estetiske fag.

  Slik søker du.

 • Hva lærer du?

  Foto og grafikk er et deltidsstudium på 15 studiepoeng. I løpet av studiet skal studentene få kunnskap om og ferdigheter i bruk av grafiske uttrykksformer og foto til utvikling av bildeuttrykk.

  Videre skal studentene kjenne til og kunne oppdatere sin kunnskap når det gjelder trender, teknologi og utvikling innen foto og grafiske uttrykksformer.

  Fokus vil også være på grafiske uttrykksformer i et samfunnsperspektiv, samt etikk og visuell kultur.

 • Semesteroversikt og emneplan

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

  Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

 • Undervisning

  Studiet er organisert i samlinger og mellomperioder over ett semester. Det er lagt opp til tre til fem samlinger med arbeid i mellomperiodene, individuelt og i grupper. Undervisningen er hovedsakelig lagt til torsdag ettermiddag/kveld og fredag og lørdag på dagtid. Arbeidsformene i studiet vil veksle mellom teori, praktisk arbeid, didaktisk refleksjon og faglige utprøvinger.

 • Kostnader

  Materiellavgift: 1200 kroner.

  I tillegg må du betale en semesteravgift (student.oslomet.no).

 • Videre studiemuligheter

  Det tidligere studieprogrammet design, arkitektur og kommunikasjon er inndelt i fire enkeltstudier på 15 studiepoeng:

  • Arkitektur og rom
  • Design og idéutvikling
  • Digital kunst, kultur og kommunikasjon
  • Foto og grafikk

  Du søker opptak til ett enkeltstudium (15 studiepoeng) av gangen.

Faglig koordinator

Laster inn ...

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema