Kommunikasjon i digitale medier

Videreutdanning

Bakgrunnen for valg av studiets innhold er digitale mediers betydning for samfunnsutviklingen ved at de i tiltagende grad blir anvendt til formidling innen ulike fag- og yrkesområder. Tema er ulike digitale presentasjonsformer for at studentene skal kunne anvende og utvikle disse. Emnet fokuserer på kunnskapsområdene kultur og samfunn, kommunikasjon i digitale medier, digitale designprosesser og utviklingsarbeid.

 • Studiestart

  Mer informasjon om program, timeplaner, pensum, fadderuker og mye mer finner du ved å søke opp ditt studium på studentsidene våre (student.oslomet.no).

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Opptakskrav:
  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Søknadsfrist:
  Emnet er fulltegnet

 • Slik søker du

  Dette tilbudet er beregnet for personer som er arbeidsledige/permitterte som følge av koronapandemien.

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb. Du må registrere opplysninger om deg selv og dokumentere generell studiekompetanse. Dersom du er registrert med generell studiekompetanse fra tidligere (se «Min profil») eller har vitnemål i nasjonal vitnemålsdatabase, trenger du kun å registrere søknaden. Dersom det er ikke gjelder deg, må du dokumentere fullført videregående skole ved å laste opp kopi av ditt vitnemål.

  Når får du svar på søknaden?
  Det er løpende opptak og du vil normalt få svar i løpet av et par virkedager etter du har dokumentert at du er kvalifisert for opptak.

  Spørsmål om opptaket rettes til opptak@oslomet.no.

 • Om emnet

  Emnet kommunikasjon i digitale medier er et heldigitalt studium og tilbys som en del av regjeringens satsning på etter- og videreutdanning til arbeidstakere som er rammet av koronakrisen gjennom permitteringer og arbeidsledighet. Tilbudet gjennomføres med midler fra Diku. Emnet er tilpasset for å imøtekomme behov hos arbeidsledige og permitterte, innenfor rammene av arbeidsmengde og mulighet for gjennomføring, også ved siden av annet arbeid.

  Les mer om emnet på student.oslomet.no.

 • Målgruppe

  Tilbudet er et heldigitalt emne som nå er tilpasset for å imøtekomme behov hos arbeidsledige og permitterte.

  Studietilbudet er egnet for alle som vil bli bedre til å jobbe med digital visuell produksjon. Emnet retter seg mot søkere med teknisk-, kunstnerisk- eller kulturbakgrunn som ønsker kompetanse i digital visuell kommunikasjon, som for eksempel informasjonsmedarbeidere, bibliotekarer, kulturarbeidere, lærere i grunnskole og videregående skole, høgskole og universitet, illustratører og kunstnere. Emnet er av betydning for medierelevant arbeid i offentlig og privat sektor.

 • Hva koster det?

  Emnet er gratis. Semesteravgiften er inkludert i studiet.

Faglig ansvarlig

Laster inn ...

Spørsmål om utdanningen?

Kontakt oss på epost