Kommunikasjon i digitale medier

Videreutdanning

I dette emnet får du kunnskap om digitale designprosesser og presentasjonsformer, og hvilken betydning digitale medier har for samfunnsutviklingen.

 • Studiestart

  Mer informasjon om program, timeplaner, pensum, fadderuker og mye mer finner du ved å søke opp ditt studium på studentsidene våre (student.oslomet.no).

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Søknadsfrist: 15. april

  Studiet settes i gang med forutsetning om nok deltakere.

  Poenggrense ved siste opptak:

  51,7

 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb. Du må registrere opplysninger om deg selv og dokumentere generell studiekompetanse. Dersom du er registrert med generell studiekompetanse fra tidligere (se «Min profil») eller har vitnemål i nasjonal vitnemålsdatabase, trenger du kun å registrere søknaden. Dersom det er ikke gjelder deg, må du dokumentere fullført videregående skole ved å laste opp kopi av ditt vitnemål.

 • Om emnet

  Studiets innhold tar utgangspunkt i digitale mediers betydning for samfunnsutviklingen. Digitale medier blir i økende grad  anvendt til formidling innen ulike fag- og yrkesområder. Tema er ulike digitale presentasjonsformer for at studentene skal lære å bruke og utvikle disse. Emnet fokuserer på kunnskapsområdene kultur og samfunn, kommunikasjon i digitale medier, digitale designprosesser og utviklingsarbeid.

  Undervisningen vil være en blanding av fysisk og digital undervisning, men det er mulig å ta studiet heldigitalt for de som vil.

  Du vil få tilsendt et nettskjema uken før studiestart hvor du kan krysse av om du ønsker å følge studiet fysisk på campus eller heldigitalt.

  Les mer om emnet på student.oslomet.no.

 • Målgruppe

  Studietilbudet er egnet for alle som vil bli bedre til å jobbe med digital visuell produksjon. Emnet retter seg mot søkere med teknisk-, kunstnerisk- eller kulturbakgrunn som ønsker kompetanse i digital visuell kommunikasjon, som for eksempel informasjonsmedarbeidere, bibliotekarer, kulturarbeidere, lærere i grunnskole og videregående skole, høgskole og universitet, illustratører og kunstnere. Emnet er av betydning for medierelevant arbeid i offentlig og privat sektor.

 • Hva koster det?

  Du må betale en semesteravgift (student.oslomet.no).

  Utgifter til Adobe-pakken må påregnes.

Faglig ansvarlig

Laster inn ...

Spørsmål om utdanningen?

Kontakt oss på epost