Figurteater

Halvårsstudium - Videreutdanning

Figurteater er en kunstart der figurer og objekter får liv gjennom figurførerens/skuespillerens manipulering av og med dem. Figurteater kan rendyrkes som eget kunstutrykk men også integreres i vanlig teater. Figurteaterfaget egner seg også svært godt som et pedagogisk verktøy.

 • Slik søker du

  Du søker om opptak til studier med lokalt opptak gjennom Søknadsweb.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  For studenter i bachelorprogrammet:
  Bestått DT1000 Drama- og teaterkommunikasjon eller tilsvarende.

  For studenter som tar emnet som enkeltemne:
  Ved ledig kapasitet kan emnet tilbys som enkeltemneopptak. Opptak for eksterne gjøres etter at interne har fått sine plasser. Tilbud gis kun ved ledig plasser.
  Anbefalte forkunnskapskrav: Bestått 90 studiepoeng i relevante studier for enkeltemnestudenter. Relevante studier vurderes ulikt ut fra de ulike enkeltemnene på drama- og teaterkommunikasjon.

  Søknadsfrist: 15. april 

 • Om studiet

  Studiet i figurteater tar sikte på å gi studentene en grunnleggende innføring i ulike sider av figurteaterfaget. Figurteater kan rendyrkes som egen kunstart eller integreres i vanlig teater og opptre i forskjellige blandingsformer. Studentene skal tilegne seg innsikt i figurteatrets egenart, anvendelsesområder og utviklingsmuligheter. Hovedvekten i studiet er lagt på spill med figurer og objekter.

  Figurteater inneholder fire hovedemner:

  • Spill med figurer.
  • Figuren i det sceniske rommet.
  • Figurteatret og fortellerteknikker.
  • Fagteori og fagdidaktikk.

  Studiet tar i bruk et bredt spekter av arbeidsformer, som forelesinger, workshops, diskusjoner, visninger og ekskursjoner med fokus på studentenes forståelse for faget, og utvikling av egen praksis.

  Arbeidet med studiet vil i hovedsak foregå i verksteder, der studentene prøver ut forskjellige ideer og teknikker med påfølgende analyse av arbeidet.

  Den faglige læringsprosessen er i stor grad basert på praktiske øvelser og arbeid med kunstneriske prosjekter i samarbeid med andre. Studentene vil få individuell og gruppevis veiledning i produksjonsfasene.

  Figurteater (30 studiepoeng) er organisert som et heltidsstudium på dagtid.

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

 • Hva koster det?

  Du må betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

  Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden SiO og kopiavgift.

  Eventuell materiellavgift kommer i tillegg.

 • Studiets oppbygging

 • Hva kan du jobbe som

  Studiet egner seg for skuespillere, regissører, lærere/barnehagelærere, fortellere, kulturarbeidere og terapeuter. 

 • Videre studiemuligheter

  Studiet kan tas som en frittstående halvårsenhet eller som del av en treårig bachelorgrad i drama og teaterkommunikasjon (180 studiepoeng).

Faglig leder

Laster inn ...