Figurteater

Halvårsstudium - Videreutdanning

Figurteater er en kunstart der figurer og objekter får liv gjennom figurførerens/skuespillerens manipulering av og med dem. Figurteater kan rendyrkes som eget kunstutrykk men også integreres i vanlig teater. Figurteaterfaget egner seg også svært godt som et pedagogisk verktøy.

 • Opptakskrav og poeng

  For å søke på dette programmet må du 

  Anbefalte forkunnskaper: 90 studiepoeng innen drama- eller teaterfag

  Det kan være konkurranse om plassene. Ved forrige opptak kom alle kvalifiserte inn.

  Hvordan regnes poengsummen din ut?

 • Slik søker du

  Du søker på Søknadsweb med studiekode 215 3059.

  • 15. april: ordinær søknadsfrist
  • 1. mars: tidlig opptak

  Mer om å søke på videreutdanninger.

 • Hva lærer du?

  Studiet i figurteater tar sikte på å gi studentene en grunnleggende innføring i ulike sider av figurteaterfaget. Figurteater kan rendyrkes som egen kunstart eller integreres i vanlig teater og opptre i forskjellige blandingsformer. Studentene skal tilegne seg innsikt i figurteatrets egenart, anvendelsesområder og utviklingsmuligheter. Hovedvekten i studiet er lagt på spill med figurer og objekter.

  Figurteater inneholder fire hovedemner:

  • Spill med figurer.
  • Figuren i det sceniske rommet.
  • Figurteatret og fortellerteknikker.
  • Fagteori og fagdidaktikk.

  Studiet tar i bruk et bredt spekter av arbeidsformer, som forelesinger, workshops, diskusjoner, visninger og ekskursjoner med fokus på studentenes forståelse for faget, og utvikling av egen praksis.

  Arbeidet med studiet vil i hovedsak foregå i verksteder, der studentene prøver ut forskjellige ideer og teknikker med påfølgende analyse av arbeidet.

  Den faglige læringsprosessen er i stor grad basert på praktiske øvelser og arbeid med kunstneriske prosjekter i samarbeid med andre. Studentene vil få individuell og gruppevis veiledning i produksjonsfasene.

  Figurteater (30 studiepoeng) er organisert som et heltidsstudium på dagtid.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
 • Hva koster det?

  Du må betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

  Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden SiO og kopiavgift.

  Eventuell materiellavgift kommer i tillegg.

 • Hva kan du jobbe som?

  Studiet egner seg for skuespillere, regissører, lærere/barnehagelærere, fortellere, kulturarbeidere og terapeuter. 

 • Videre studiemuligheter

  Studiet kan tas som en frittstående halvårsenhet eller som del av en treårig bachelorgrad i drama og teaterkommunikasjon (180 studiepoeng).

Faglig leder

Laster inn ...