Muntlig fortellerkunst

Halvårsstudium - Videreutdanning

Den muntlige fortellerkunsten er en kunstnerisk uttrykksform som skaper indre bilder i tilhørernes fantasi fremfor å vise eller dramatisere synlige bilder. Muntlig fortellerkunst foregår som et åpent og direkte samspill mellom forteller og tilhørere.

 • Opptakskrav og poeng

  For å søke på dette programmet må du 

  Anbefalte forkunnskaper: 90 studiepoeng innen drama- eller teaterfag

  Det kan være konkurranse om plassene. Ved forrige opptak kom alle kvalifiserte inn.

  Hvordan regnes poengsummen din ut?

 • Slik søker du

  Du søker på Søknadsweb med studiekode 215 1413.

  • 15. april: ordinær søknadsfrist
  • 1. mars: tidlig opptak

  Mer om å søke på videreutdanninger.

 • Hva lærer du?

  Målet for studiet er å gi en grunnleggende innføring i den muntlige forteller­kunstens håndverk, teori, tradisjon samt dens funksjon i samtidens medieuttrykk. Dette emnet egner seg for alle som ønsker å uttrykke seg muntlig, enten det er kunstnerisk eller anvendt. Muntlig fortellerkunst er et praksisnært emne.

  Emnet er delt inn i tre hovedområder der det legges stor vekt på utvikling av studentens kunstneriske og faglige profesjonalitet i muntlig fortellerkunst.

  Disse områdene er:

  • praktisering av fortellerteknikk
  • framføring
  • teori 

  Emnet er et fulltidsstudium på dagtid. Det forutsetter derfor at studenten i hovedsak er tilstede og er kjent med kunnskapsinnholdet i undervisningen. Emnet er i stor grad prosessorientert og bygger på studentens egenaktivitet.

  Emnet legger vekt på den praktiske siden av faget ved at studenten skal kunne fortelle og legge til rette for fortellersituasjoner. 

  Emnet omfatter fortellerpraksis. Praksis er obligatorisk og gjennomføring av praksis er et arbeidskrav. 

  Emnet er 100% faglig overlapp med emnet ZMF1 Muntlig fortelling og DTV3100 Fortellerkunst. Ved ledig kapasitet kan emnet tilbys som enkeltemneopptak.

  Valgemnet igangsettes forutsatt at et tilstrekkelig antall studenter velger emnet og at instituttet har nødvendig kapasitet og tilstrekkelig med lærerkrefter.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygning

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
 • Hva koster det?

  Du må betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

  Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden SiO og kopiavgift.

 • Videre studiemuligheter

  Studiet er et påbyggingsstudium, og kan innpasses i en bachelorgrad.

Faglig leder

Laster inn ...