Muntlig fortellerkunst

Halvårsstudium - Videreutdanning

Den muntlige fortellerkunsten er en kunstnerisk uttrykksform som skaper indre bilder i tilhørernes fantasi fremfor å vise eller dramatisere synlige bilder. Muntlig fortellerkunst foregår som et åpent og direkte samspill mellom forteller og tilhørere.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse/realkompetanse

  Anbefalte forkunnskaper: 90 studiepoeng innen drama-/teaterfag

  Poengberegning og rangering

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger her

  Poenggrense ved siste opptak

  Alle kvalifiserte

 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon. 

  Les mer om søknadsprosessen her

  Når er søknadsfristen? 

  Når får du svar på søknaden?

  • 1. mai: Tidlig opptak 
  • 10. juli: Hovedopptak 

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere. 

  Søk med studiekode

  215 1413

 • Om studiet

  Målet for studiet er å gi en grunnleggende innføring i den muntlige forteller­kunstens håndverk, teori, tradisjon samt dens funksjon i samtidens medieuttrykk. Dette emnet egner seg for alle som ønsker å uttrykke seg muntlig, enten det er kunstnerisk eller anvendt. Muntlig fortellerkunst er et praksisnært emne.

  Emnet er delt inn i tre hovedområder der det legges stor vekt på utvikling av studentens kunstneriske og faglige profesjonalitet i muntlig fortellerkunst.

  Disse områdene er:

  • praktisering av fortellerteknikk
  • framføring
  • teori 

  Emnet er et fulltidsstudium på dagtid. Det forutsetter derfor at studenten i hovedsak er tilstede og er kjent med kunnskapsinnholdet i undervisningen. Emnet er i stor grad prosessorientert og bygger på studentens egenaktivitet.

  Emnet legger vekt på den praktiske siden av faget ved at studenten skal kunne fortelle og legge til rette for fortellersituasjoner. 

  Emnet omfatter fortellerpraksis. Praksis er obligatorisk og gjennomføring av praksis er et arbeidskrav. 

  Emnet er 100% faglig overlapp med emnet ZMF1 Muntlig fortelling og DTV3100 Fortellerkunst. Ved ledig kapasitet kan emnet tilbys som enkeltemneopptak.

  Valgemnet igangsettes forutsatt at et tilstrekkelig antall studenter velger emnet og at instituttet har nødvendig kapasitet og tilstrekkelig med lærerkrefter.

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no)

 • Hva koster det?

  Du må betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

  Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden SiO og kopiavgift.

 • Studiets oppbygning

 • Videre studiemuligheter

  Studiet er et påbyggingsstudium, og kan innpasses i en bachelorgrad.

Faglig leder

Laster inn ...