Muntlig fortellerkunst

Halvårsstudium - Videreutdanning

Den muntlige fortellerkunsten er en kunstnerisk uttrykksform som skaper indre bilder i tilhørernes fantasi fremfor å vise eller dramatisere synlige bilder. Muntlig fortellerkunst foregår som et åpent og direkte samspill mellom forteller og tilhørere.

 • Opptakskrav

  For studenter i bachelorprogrammet:
  Bestått DT1000 Drama- og teaterkommunikasjon eller tilsvarende.

  For studenter som tar emnet som enkeltemne: 
  Ved ledig kapasitet kan emnet kan tilbys som enkeltemneopptak. Opptak for eksterne gjøres etter at interne har fått sine plasser. Tilbud gis kun ved ledig plasser.

  Anbefalte forkunnskapskrav: Bestått 90 studiepoeng i relevante studier for enkeltemnestudenter. Relevante studier vurderes ulikt ut fra de ulike enkeltemnene på drama- og teaterkommunikasjon.

  Søkere kan også tas opp på grunnlag av realkompetanse. Søknad om opptak må da dokumentere generell studiekompetanse.

  Søknadsfrist: 15. april

 • Slik søker du

  Søknadsfrist 15. april.

  Lokalt opptak til estetiske fag.

  OBS! Studiet settes igang med forutsetning om mange nok deltakere.

 • Om studiet

  Målet for studiet er å gi en grunnleggende innføring i den muntlige forteller­kunstens håndverk, teori, tradisjon samt dens funksjon i samtidens medieuttrykk. Dette emnet egner seg for alle som ønsker å uttrykke seg muntlig, enten det er kunstnerisk eller anvendt. Muntlig fortellerkunst er et praksisnært emne.

  Emnet er delt inn i tre hovedområder der det legges stor vekt på utvikling av studentens kunstneriske og faglige profesjonalitet i muntlig fortellerkunst.

  Disse områdene er:

  • praktisering av fortellerteknikk
  • framføring
  • teori 

  Emnet er et fulltidsstudium på dagtid. Det forutsetter derfor at studenten i hovedsak er tilstede og er kjent med kunnskapsinnholdet i undervisningen. Emnet er i stor grad prosessorientert og bygger på studentens egenaktivitet.

  Emnet legger vekt på den praktiske siden av faget ved at studenten skal kunne fortelle og legge til rette for fortellersituasjoner. Mellom samlingene vil det formidles digitalt undervisningsmateriale som studenten selv må ta ansvar for å følge opp.

  Emnet omfatter fortellerpraksis. Praksis er obligatorisk og gjennomføring av praksis er et arbeidskrav. 

  Emnet er 100% faglig overlapp med emnet ZMF1 Muntlig fortelling og DTV3100 Fortellerkunst. Ved ledig kapasitet kan emnet tilbys som enkeltemneopptak.

  Valgemnet igangsettes forutsatt at et tilstrekkelig antall studenter velger emnet og at instituttet har nødvendig kapasitet og tilstrekkelig med lærerkrefter.

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no)

 • Hva koster det?

  Du må betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

  Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden SiO og kopiavgift.

 • Studiets oppbygning

 • Videre studiemuligheter

  Studiet er et påbyggingsstudium, og kan innpasses i en bachelorgrad.

Faglig leder

Laster inn ...