Problemer i EndNote - tips og løsninger

Fungerer ikke EndNote helt som det skal? Her er noen forslag til hvordan du selv kan løse enkle eller vanlige feil og problemer i EndNote.

Finner du ikke hjelp her, eller på EndNote-sidene våre, kan du kontakte Universitetsbiblioteket. Du kan også se om du finner det du trenger på Alfasofts hjelpeside (support.alfasoft.com). Alfasoft er den norske leverandøren av EndNote.

Du får beskjed om at EndNote-biblioteket ditt er skadet

Veiledning til hvordan gjenopprette et skadet EndNote-bibliotek (support.alfasoft.com).

Hvorfor stanser installasjonen av EndNote? 

Årsaken til at installasjonen stanser er som regel at noen av Office-programmene (Word, PowerPoint, Outlook eller lignende) er åpne. Lukk disse og prøv på nytt.

OBS: Hvis du har Mac, husk at det ikke holder å kun lukke vinduet for å stenge programmet. Enten høyreklikk + Control på appsymbolet nederst på skjermen, eller stå i programmet og trykk Command + Q.

Hvor er EndNote-verktøylinjen i Word?

Det hender at EndNote-verktøylinjen forsvinner fra Word, og det kan være ulike grunner til at dette skjer. Ofte skyldes det at Word og andre Office-program ikke har vært lukket fullstendig under installasjonen av EndNote.

For å få inn verktøylinjen i Word, forsøk dette (PC):

 1. Sørg for at alt av Office-program er stengt (Word, Outlook, Excel eller lignende).
 2. Gå til søkeboksen nederst til høyre og søk etter "Apps & Features" / "Apper og funksjoner".
 3. Søk etter EndNote og klikk deretter på "Modify"/"Endre".
 4. Velg så "Modify" i neste vindu og gå gjennom de neste trinnene som dukker opp.

Hvis dette ikke fungerer, forsøk å installere EndNote-programmet på nytt. EndNote-biblioteket ditt beholdes på maskinen din når du gjør dette, men ta gjerne en sikkerhetskopi for sikkerhets skyld.

Hvordan ta sikkerhetskopi av EndNote-biblioteket ditt

Gå til EndNote og velg File > Compress Library.

Her kan du enten sende sikkerhetskopi på e-post til deg selv, eller lagre den som en fil på datamaskinen din. Velger du sistnevnte anbefaler vi at du flytter denne filen til en skylagring etterpå, så er du sikret i tilfelle du mister eller skader maskinen din.

Verktøylinjen i Word mangler en del valg

Hvis du benytter skrivebordsversjonen av EndNote skal det stå "Go to EndNote" på EndNote-knappen i verktøylinjen. Hvis det står "Go to EndNote Online" på EndNote-knappen i verktøylinjen er den innstilt på å hente referanser fra EndNote Online fremfor EndNote-biblioteket på din PC eller Mac.

Du kan endre dette på følgende måte:

 1. Velg EndNote-fanen i Word.
 2. Velg 'Preferences'.
 3. Under 'Application' velger du EndNote

Initialer eller fornavn dukker opp i forfatternavn i henvisningen i teksten

Når du benytter APA skal vanligvis kun etternavnet stå i henvisningen i teksten, slik som dette:

(Nortvedt, 2021).

Iblant hender det at initialer eller fornavn dukker opp i henvisningen, slik som dette:

(P. Nortvedt, 2021)

(Per Nortvedt, 2021)

Dette er riktig om du i en og samme tekst henviser til to ulike forfattere med samme etternavn. Men hvis dette skjer med flere referanser skrevet av samme forfatter må du rette opp i registreringen av forfatternavn i EndNote.

Forfatternavn bør registreres helt likt i EndNote, for eksempel: Nortvedt, Per (ikke: "Nortvedt, Per" på en referanse og "Nortvedt, P" på en annen referanse). Velg en av formene og vær konsekvent i registreringen.

Litteraturlisten/referanselisten dobler seg ved sitering

Dersom selve litteraturlisten dobler seg når du setter inn referanser i Word, kan du lage en sikkerhetskopi ved hjelp av spesielle tastekombinasjoner. Slik gjør du det:

 1. Lag kopi av teksten (kun teksten, ikke litteraturlisten).
 2. Stå i Word-dokumentet (teksten). Klikk på EndNote i toppfanen. Velg "Convert Citations and Bibliography", videre "Convert to Unformatted Citations".
 3. Trykk Ctrl + A. Viser alle koder.
 4. Trykk Ctrl + 6. Dette fjerner alle øvrige koder.
 5. Trykk Ctrl + C. Dette kopierer alt du har på skjermen.
 6. Åpne et tomt, nytt Word-dokument. Her trykker du CTRL + V og teksten kommer inn.

Nå har du en uformatert tekst (tekst uten referanser). Klikk "Update Citations and Bibliography". Nå vil krøll-klammene forsvinne og referansene dukker opp igjen.

Problemer med å hente inn referanser i Word

Finner du ikke en referanse som du vet du har i EndNote-biblioteket ditt? Da er EndNote i Word mest sannsynlig stilt inn på at den skal hente referanser fra EndNote Online og ikke EndNote-biblioteket på din PC/Mac. 

Du kan endre dette på følgende måte:

 1. Velg EndNote-fanen i Word.
 2. Deretter "Preferences".
 3. Under "Application' velger du EndNote.
Publisert: 31.10.19 | Universitetsbiblioteket