English version
Cecilie Sachs Olsen

Cecilie Sachs Olsen

Kort om

Cecilie er samfunnsgeograf med doktorgrad fra Queen Mary University of London. Hun har tidligere vært British Academy Postdoctoral Fellow ved Royal Holloway University of London. Cecilie har ledet en rekke forskningsprosjekter om å utvikle kreative metoder for medvirkning, stedsutvikling og -analyse. Hennes hovedinteresse er å undersøke hvordan kunst og kunstfeltet kan bidra til nye perspektiver på hva stedsutvikling er og kan være, med særlig henblikk på miljømessige utfordringer tilknyttet urbaniseringsprosesser. Hennes forskning har blant annet analysert hvordan kunstnerisk praksis kan: fostre nye og alternative metoder for medvirkning og samskapning, fremme nye måter å lytte til hverandre på i konfliktfylte transformasjonsprosesser, og bidra til sosial transformasjon i respons på klimakrisen. Forskningen hennes har blitt publisert i en rekke akademiske tidsskrift og hun har nylig utgitt boka «Socially engaged art and the neoliberal city» som en del av Routledges Critical Studies in Urbanism and the City.

I 2019 var Cecilie sjefskurator for Oslo Arkitekturtriennale som utforsket hvordan arkitektur- og planleggingsfeltet kan lede vei mot en mer bærekraftig by- og stedsutvikling. Cecilie er også initiativtaker til kunstnerkollektivet zURBS som arbeider med sosialt engasjert/deltakerbasert kunst med sikte på å skape nye forbindelser mellom det kunstneriske, det sosiale og det urbane. Med zURBS har Cecilie utarbeidet og ledet over 40 kunstprosjekter i byer rundt om i Europa, deltatt med prosjekter ved en rekke internasjonale festivaler med fokus på kunst i byrom, og samarbeidet med flere internasjonale kunstnergrupper og kunstnere.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Arkitektur- og designteori   Samfunnsgeografi   Teatervitenskap   Urbanisme

Emner

Utopier   Klima   Relasjonell estetikk   Performanceteori   Medvirkning   Bystudier   Sosialt engasjert kunst   Kreative metoder   Flerartslig urbanisme

Regioner

Europa

Land

Sveits   Danmark   Storbritannia og Nord-Irland

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Sachs Olsen, Cecilie (2024). The arts of attention and Oslo Architecture Triennale. Nordic Journal of Art and Research (A & R). Vol. 13.
https://doi.org/10.7577/ar.5284

Sachs Olsen, Cecilie ; van Hulst, Merlijn (2023). Reimagining Urban Living Labs: enter the Urban Drama Lab. 21 s. Urban Studies.
https://doi.org/10.1177/00420980231187771

Sachs Olsen, Cecilie (2023). From architectures of capital to architectures of care: the arts of dreaming otherwise in the Oslo Architecture Triennale. Haarstad, Håvard; Grandin, Jakob Olof; Kjærås, Kristin Edith Abrahamsen; Johnson, Eleanor (Red.). Haste: The slow politics of climate urgency. s. 27-38. UCL Press.

Sachs Olsen, Cecilie (2022). Towards an urban attention ecology. LaBelle, Brandon (Red.). Ecologies of Attention: Artistic research from the Art Academy, Bergen. . Universitetet i Bergen.

Sachs Olsen, Cecilie (2022). Imagining Transformation: Applied Theater and the Making of Collaborative Future Scenarios. GeoHumanities.
https://doi.org/10.1080/2373566X.2021.2005467

Sachs Olsen, Cecilie (2022). Co‐Creation Beyond Humans: The Arts of Multispecies Placemaking. 10 s. Urban Planning. Vol. 7.
https://doi.org/10.17645/up.v7i3.5288

Sachs Olsen, Cecilie (2022). Towards an urban attention ecology. LaBelle, Brandon (Red.). Radical Sympathy. s. 12-23. Errant Bodies Press.

Sachs Olsen, Cecilie (2021). Curating change: spatial utopian politics and the architecture of degrowth. Transactions of the Institute of British Geographers.
https://doi.org/10.1111/tran.12463

Sachs Olsen, Cecilie ; Zaff Juhlin, Christina (2021). How to engage reflexively with messy presents and potential futures: An audio walk for planners. Planning Theory & Practice.
https://doi.org/10.1080/14649357.2021.1948599

Sachs Olsen, Cecilie (2021). Fremtidsfabrikken: Fra bevaringsscenarioer til transformative scenarioer i planprosesser. Pløger, John; Førde, Anniken; Sand, Anne-Lene (Red.). Improvisasjon. Mellom plan og planløshet. s. 131-150. Scandinavian Academic Press.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig