English version
Cecilie Sachs Olsen

Cecilie Sachs Olsen

Kort om

Cecilie er samfunnsgeograf med doktorgrad fra Queen Mary University of London. Hun har tidligere vært British Academy Postdoctoral Fellow ved Royal Holloway University of London. Cecilie har ledet en rekke forskningsprosjekter om å utvikle kreative metoder for medvirkning, stedsutvikling og -analyse. Hennes hovedinteresse er å undersøke hvordan kunst og kunstfeltet kan bidra til nye perspektiver på hva stedsutvikling er og kan være, med særlig henblikk på miljømessige utfordringer tilknyttet urbaniseringsprosesser. Hennes forskning har blant annet analysert hvordan kunstnerisk praksis kan: fostre nye og alternative metoder for medvirkning og samskapning, fremme nye måter å lytte til hverandre på i konfliktfylte transformasjonsprosesser, og bidra til sosial transformasjon i respons på klimakrisen. Forskningen hennes har blitt publisert i en rekke akademiske tidsskrift og hun har nylig utgitt boka «Socially engaged art and the neoliberal city» som en del av Routledges Critical Studies in Urbanism and the City.

I 2019 var Cecilie sjefskurator for Oslo Arkitekturtriennale som utforsket hvordan arkitektur- og planleggingsfeltet kan lede vei mot en mer bærekraftig by- og stedsutvikling. Cecilie er også initiativtaker til kunstnerkollektivet zURBS som arbeider med sosialt engasjert/deltakerbasert kunst med sikte på å skape nye forbindelser mellom det kunstneriske, det sosiale og det urbane. Med zURBS har Cecilie utarbeidet og ledet over 40 kunstprosjekter i byer rundt om i Europa, deltatt med prosjekter ved en rekke internasjonale festivaler med fokus på kunst i byrom, og samarbeidet med flere internasjonale kunstnergrupper og kunstnere.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Arkitektur- og designteori   Samfunnsgeografi   Teatervitenskap   Urbanisme

Emner

Utopier   Klima   Relasjonell estetikk   Performanceteori   Medvirkning   Bystudier   Sosialt engasjert kunst   Kreative metoder   Flerartslig urbanisme

Regioner

Europa

Land

Sveits   Danmark   Storbritannia og Nord-Irland

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Sachs Olsen, Cecilie (2021). Fremtidsfabrikken: Fra bevaringsscenarioer til transformative scenarioer i planprosesser. Førde, Anniken; sand, anne-lene; Pløger, John (Red.). Improvisasjon. Mellom plan og planløshet. Kapittelnummer 7. s. 131-150.

Sachs Olsen, Cecilie; Zaff Juhlin, Christina (2021). How to engage reflexively with messy presents and potential futures: An audio walk for planners. Planning Theory & Practice .

Sachs Olsen, Cecilie (2021). Curating change: spatial utopian politics and the architecture of degrowth. Transactions of the Institute of British Geographers .

Sachs Olsen, Cecilie (2019). Socially engaged art and the neoliberal city. ISBN: 978-0-367-63486-5. 205 s. Routledge.

Sachs Olsen, Cecilie (2019). Urban space and the politics of socially engaged art. Progress in Human Geography .

Sachs Olsen, Cecilie (2018). Collaborative challenges: negotiating the complicities of socially engaged art within an era of neoliberal urbanism. Environment & Planning. D, Society and Space .

Sachs Olsen, Cecilie (2018). Performance and urban space: An ambivalent affair. Geography Compass .

Sachs Olsen, Cecilie; Toedtli, Sabeth (2016). Re-Imagination des Urbanen: Stadtforschung mit sozial-artistischen methoden. Oehler, Patrick (Red.). Soziale Arbeit in der unternehmerischen Stadt. Kapittel. s. 187-203. Springer.

Sachs Olsen, Cecilie; Hawkins, Harriet (2016). Archiving an Urban Exploration – MR NICE GUY, cooking oil drums, sterile blister packs and uncanny bikinis. Cultural Geographies .

Sachs Olsen, Cecilie (2016). Materiality as Performance: blurring the boundaries between the real and the imagined. Performance Research: A Journal of the Performing Arts .

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig