English version
Cecilie Sachs Olsen

Cecilie Sachs Olsen

Kort om

Cecilie er samfunnsgeograf med doktorgrad fra Queen Mary, University of London. Hun har tidligere holdt stillingen som British Academy Postdoctoral Fellow ved Royal Holloway, University of London. Cecilie har ledet en rekke forskningsprosjekter som er rettet mot å utvikle kreative metoder for medvirkning, stedsutvikling og -analyse. Hun er særlig interessert i hvordan kunst og kunstfeltet kan bidra til nye perspektiver på hva stedsutvikling er og kan være, med særlig henblikk på å miljømessige utfordringer tilknyttet urbaniseringsprosesser. Hennes forskning har blant annet analysert hvordan kunstneriske prosesser kan fostre nye og alternative medvirknings- og samskapningsprosesser, hvordan kunstneriske formater kan fremme nye måter å lytte til hverandre på i konfliktfylte transformasjonsprosesser, og hvordan kunstneriske metoder kan bidra til sosial transformasjon i respons på klimakrisen. Forskningen hennes har blitt publisert i en rekke akademiske tidsskrifter og hun har nylig utgitt boka «Socially engaged art and the neoliberal city» som en del av Routledge Critical Studies in Urbanism and the City.

I 2019 var Cecilie sjefskurator for Oslo Arkitekturtriennale som utforsket hvordan arkitektur- og planleggingsfeltet kan lede vei mot en mer bærekraftig by- og stedsutvikling. Cecilie er også initiativtaker til kunstnerkollektivet zURBS som arbeider med sosialt engasjert/deltakerbasert kunst med sikte på å skape nye forbindelser mellom det kunstneriske, det sosiale og det urbane. Med zURBS har Cecilie utarbeidet og ledet over 40 kunstprosjekter i byer rundt om i Europa, deltatt med prosjekter ved en rekke internasjonale festivaler med fokus på kunst i byrom, og samarbeidet med flere internasjonale kunstnergrupper og kunstnere.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsgeografi

Emner

Utopier   Klima   Medvirkning   Bystudier   Kreative metoder   Kunstnerisk praksis   Multiartslig urbanisme

Regioner

Europa

Land

Sveits   Danmark   Storbritannia og Nord-Irland

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Sachs Olsen, Cecilie; Zaff Juhlin, Christina (2021). The audio walk as a tool for keeping one foot in the present when planning for the future. Planning Theory & Practice .

Sachs Olsen, Cecilie (2021). Education as aesthetic experience: Exploring creative pedagogical practice. Journal of Geography in Higher Education .

Sachs Olsen, Cecilie (2021). Curating change: spatial utopian politics and the architecture of degrowth. Transactions of the Institute of British Geographers .

Sachs Olsen, Cecilie (2019). Socially engaged art and the neoliberal city. ISBN: 978-0-367-63486-5. 205 s. Routledge.

Sachs Olsen, Cecilie (2019). Urban space and the politics of socially engaged art. Progress in Human Geography .

Sachs Olsen, Cecilie (2018). Collaborative challenges: negotiating the complicities of socially engaged art within an era of neoliberal urbanism. Environment & Planning. D, Society and Space .

Sachs Olsen, Cecilie (2018). Performance and urban space: An ambivalent affair. Geography Compass .

Sachs Olsen, Cecilie; Toedtli, Sabeth (2016). Re-Imagination des Urbanen: Stadtforschung mit sozial-artistischen methoden. Oehler, Patrick (Red.). Soziale Arbeit in der unternehmerischen Stadt. Kapittel. s. 187-203. Springer.

Sachs Olsen, Cecilie; Hawkins, Harriet (2016). Archiving an Urban Exploration – MR NICE GUY, cooking oil drums, sterile blister packs and uncanny bikinis. Cultural Geographies .

Sachs Olsen, Cecilie (2016). Materiality as Performance: blurring the boundaries between the real and the imagined. Performance Research: A Journal of the Performing Arts .

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig