Norwegian version
Gitte Skjønneberg

Gitte Skjønneberg

About

TextilePrinting, Sewing, Art, Design and Crafts

Fields of study

Academic disciplines

Subject didactics   Humanities

Subject areas

Project themes   Fashion   Textileprinting   Art   Fashion design   Design, art, applied art, entrepreurship   Tekstiler   Silk screen printing   Makerspace

Countries

Denmark   Finland   Sweden

Research groups

Scientific publications

Haakonsen, Peter ; Skjønneberg, Gitte (2020). Makerspace- Flipped classroom- og skapende prosesser. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk. Vol. 13.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete