English version

Samarbeid skole - arbeidsliv

Forskningsarbeidet i gruppa de siste tre årene har vært rettet mot samarbeid i et felles paraplyprosjekt, nemlig "Relevant yrkesutdanning og yrkesfaglærerutdanning gjennom samarbeid skole/arbeidsliv/høgskole".

Medlemmer
18
Prosjekter
2
Samarbeid nasjonalt
3
Studentforskere
30

Deltakerne i paraplyprosjektet har gjennomført selvstendige delprosjekter innrettet mot en felles hovedproblemstilling, nemlig hvordan utvikle relevant innhold i yrkesutdanning og yrkesfaglærerutdanning gjennom samarbeid, skole/arbeidsliv/høgskole. En  kombinasjon av flere forskningstilnærminger – aksjonsforskning, kvalitative og kvantitative undersøkelser – er lagt vekt på.  

Et nytt prosjekt - Lærerutdanningsskoler i yrkesfaglærerutdanningen, med fokus på varige samarbeidsstrukturer og relevant utdanningsinnhold – er under etablering, med støtte fra instituttledelsen på Institutt for yrkesutdanning og yrkesfaglærerutdanning. Her er det åpent for både medlemmer i gruppa og interesserte fra andre forskergrupper å være med.  

Forskningsgruppeledere

Laster inn ...
 • Medlemmer

   Laster inn ...
  • Mer om forskningsgruppen

   Også i prosjektet om lærerutdanningsskoler vil selvstendige delprosjekter og ulike forskningstilnærminger være aktuelt.  Forskningsvirksomheten i gruppa har følgende utviklings- og kunnskapsmål:

   Mål for utvikling:  

   • Å utvikle varig, lærende samarbeid med to videregående yrkesfaglige skoler om lærerutdanningsskoler.
   • Å utvikle varig, lærende samarbeid mellom yrkesfaglige skoler og bedrifter.

     Kunnskapsmål (forskningsmål):

   • Å utvikle og dokumentere kunnskap om hvordan lærerutdanningsinstitusjoner i yrkesfag, yrkesfaglige videregående skoler og bedrifter kan samarbeide om fortløpende utvikling av relevant innhold i yrkesutdanning og yrkesfaglærerutdanning og om læring på arbeidsplassen.
   • Å utvikle kunnskap om muligheter og utfordringer i samarbeid om å utvikle lærerutdanningsskole.
   • Å utvikle kunnskap om implementering av nye læreplaner, med fokus på spørsmål som gjelder yrkesrelevans, yrkesfaglig spesialisering og samarbeid skole\arbeidsliv.
  • Forskningsprosjekter

   • Relevant yrkesutdanning og yrkesfaglærerutdanning gjennom samarbeid skole/arbeidsliv/høgskole.
   • Lærerutdanningsskoler i yrkesfaglærerutdanningen, med fokus på varige samarbeidsstrukturer og relevant utdanningsinnhold.
  • Samarbeidspartnere

   • Institutt for yrkesfaglærerutdanning (prosjektet Lærerutdanningsskoler)
   • Utdanningsetaten i Oslo (prosjektet Lærerutdanningsskoler)
   • Utdanningsetaten i Akershus (prosjektet Lærerutdanningsskoler)