Flere menn søker seg til helsesykepleie: – Vil utgjøre en forskjell for gutter som sliter

Fire av mennene som startet på helsesykepleierstudiet ved OsloMet i 2019

Tidligere har det vært maks én mann per kull på helsesykepleierutdanningen ved OsloMet, men i 2019 startet fem menn på studiet. I januar ble også tittelen endret fra helsesøster til helsesykepleier.  

Navnebyttet er ikke så viktig for Anders Jungersen Andresen, men han tror likevel det kan bidra til å rekruttere flere menn.  

– Helsesøster er ikke kjønnsnøytralt. Helsesykepleier er også en mer beskrivende tittel. Det er en videreutdanning innen sykepleie, og det tror jeg mange glemte da det het helsesøster. Helsesøster forbinder du kanskje mer med en røslig og koselig bestemor, sier han.  

– Utgjøre en forskjell 

For ham hadde rollemodeller mye å si for valget han tok. Han forteller at han først begynte å tenke på helsesykepleie da han så helsebror Per Arthur Andersen på God morgen Norge.  

– Det appellerte veldig til meg. Han snakket om psykisk helse og det at gutta blir litt glemt. Når man ser hvor få mannlige helsesykepleiere det er, tenkte jeg at jeg kunne være med å utgjøre en forskjell.  

– Et bedre tilbud 

Da nettstedet Sykepleien (sykepleien.no) gjorde en gjennomgang i fjor høst fant de at det totalt er elleve mannlige helsesykepleiere i Norge.  

Andresen er glad for at det nå er flere menn som søker seg til utdanningen. 

Helsesykepleierstudent Anders Jungersen Andresen.

Anders Jungersen Andresen (30) er en av fem menn som startet på helsesykepleierutdanningen ved OsloMet i 2019.

– Det er veldig viktig at det blir flere mannlige helsesykepleiere, så man har et enda bedre tilbud til gutter og unge menn. Det er ikke alltid like lett å gå til en dame og fortelle at det klør på tissen eller at du har det vondt.  

Han mener det er en ukultur blant gutta at mange ikke vil vise svakhet. 

– Da kan det kan være lettere å åpne seg for en mann. 

Trenger mannlige rollemodeller 

Forsker og helsesykepleier Nina Misvær ved OsloMet er opptatt av at flere mannlige helsesykepleiere er positivt både for jenter og gutter i møte med skolehelsetjenesten, og kvinner og menn i møte med helsestasjonen. 

– Kjønnsbalanse er viktig i omsorgsyrker som helsesykepleie. Begge kjønn trenger mannlige rollemodeller i skolen og på helsestasjonen, sier Misvær. 

Hun mener økningen i mannlige søkere har vel så mye med økt oppmerksomhet rundt yrket, som endring av navn til helsesykepleier.  

– De siste årene har helsesykepleiernes viktige rolle i barn og unges oppvekst kommet enda bedre frem. Ikke minst i form av økte bevilgninger. Det er stor etterspørsel etter vår yrkesgruppe både på grunn av naturlig avgang og oppretting av nye stillinger.

Økning i psykiske helseplager 

Fjorårets Ungdata-rapport (hioa.no) viste at det er en økning i selvrapporterte, psykiske helseplager blant unge. Jentene er mest utsatt, men de siste tallene tyder også på en økning av slike plager hos gutter.  

Misvær tror flere mannlige helsesykepleiere kan bidra til forebygging. 

– Jenter og gutter trenger tilgjengelige og trygge voksne av begge kjønn som kan lære dem å bli kjent med og snakke om følelser og egne behov, avslutter hun. 

Kontakt

Laster inn ...
Ung kvinne går ned trapp mens hun bærer en laptop i høyre hånd og holder fast i rekkverket med venstre hånd.
Hvordan hjelpe unge som sliter psykisk?

OsloMet-forskere har flere forslag til hva som kan gjøres på skolen og i hjemmet.

To smilende jenter på sykkel fotografert nedenfra
Norske barn har det veldig bra, men ikke alle

Det viser svarene fra over 15 000 barn mellom 10 og 12 år som har deltatt i spørreundersøkelsen Ungdata junior.

Forskningsartikkel av:
Fakultet for helsevitenskap (HV)
Publisert: 14.06.2019
Sist oppdatert: 03.05.2021
Tekst: Heidi Ertzeid | Kristin Mehlum
Foto: Kristin Mehlum