Gjør fotballaget det bedre etter et trenerbytte? Bare flaks.

Stemningsbilde fra fotballbanen rett etter en målscoring

For er det slik at spillere blir bedre om man sparker treneren etter en rekke med tap?

– Nei, sier tallene. Om et lag gjør det bedre etter et trenerbytte, skyldes det ikke at spillerne treneren arvet fra forgjengeren plutselig gjør det bedre, sier Rønningstad, lederforsker ved Senter for profesjonsstudier, OsloMet, og tidligere fotballtrener.

Forskeren fant heller ingen spesielle egenskaper eller karakteristikker ved trenerne som kunne indikere suksess eller forbedre individuelle prestasjoner fra spillerne. 

– Vi finner at ledelse bare er én faktor i en eventuell suksess. Det er flere andre faktorer som også spiller inn, som kvaliteten på spillerne de har fra før, hvor godt nye spillere passer med de som allerede er der, pluss flaks, som må antas å være en faktor over en sesong.

Relasjoner framfor personlige trekk

Dette er å forvente, sier Rønningstad, ettersom lederforskningen på andre områder har gått bort fra å se på lederes personlige trekk, og heller er mer opptatt av for eksempel relasjoner mellom leder og ansatte, utdyper han.

I studien ser han på hvordan nye trenere påvirket både individuelle prestasjoner og lagresultater i engelske Premier League mellom 2010 og 2018. 

Som tidligere fotballtrener er det (...) forsmedelig at vi har mindre påvirkning på individuelle prestasjoner enn vi liker å tro. – Postdoktor Chris Rønningstad

Innkjøp framfor å utvikle eksisterende spillere

Individuelle spillere kan spille en god kamp, med mange gode pasninger og taklinger, høy treffsikkerhet og godt lagspill, uavhengig av sluttresultatet til laget. Hva skjer så når nye trenere kommer inn i en etablert klubb? Blir spillerne bedre som individer? Nei, fant forskeren, men noen trenere klarer å skape bedre sluttresultater, altså flere poeng, ofte ved å kjøpe inn nye spillere.

En mulig forklaring på en slik suksess er at heller enn utvikling av spillerne som var der fra før, så lykkes de gode trenerne bedre med å vite hvem de skal og kan rekruttere, og prioriterer strategiske innkjøp for å få raske resultater, forklarer Rønningstad.

– Dette kan jo sies å være den enkle måten – å sette sammen brikker på nye måter, heller enn å utvikle individuelle ferdigheter hos spillerne de allerede har, sier Rønningstad.

Men manglende utvikling er dermed ikke nødvendigvis på grunn av trenernes manglende evner. Det kan like gjerne forklares med at disse spillerne allerede er på et så høyt nivå at individuell utvikling vil være marginal.

Disse funnene kan dermed tolkes som at trenere på toppnivå har lite mulighet til å systematisk utvikle spillerne de har i troppen, ettersom den består av utøvere som allerede presterer på et meget høyt nivå. Dermed blir også trenernes evne til å utvikle talent mindre viktig enn evnen til å rekruttere og sette sammen lag på toppnivå. 

Lav jobbsikkerhet

Trenere har et stort press på seg. En ny trener kommer typisk inn som en erstatning mellom sesonger etter et dårlig sluttresultat, og forventes å skape bedre resultater raskt. 

Styret i klubbene vurderer så hans eller hennes prestasjoner løpende – har de troen eller ikke? Kriteriene de vurderes etter er ikke klare. 

– Fotballtrenere er nok blant yrkene med lavest jobbsikkerhet. Det er vel ingen andre ansatte som kan få sparken på så kort varsel som dem, men dette presset er en del av spillet, sier Rønningstad. 

Ikke bare toppspillernes og trenerens feil

Trenere har ulike forutsetninger – laget kan ha hatt en nedadgående trend, eller vært på stigende form. Det kan også være krevende å gå inn som ny leder i en innkjørt organisasjonskultur. 

Fotballag er videre en forholdsvis enkel organisasjon ettersom de felles resultatmålene er tydelige: Å score flest mulige mål og ta flest mulig poeng, fortsetter Rønningstad. Utfordringene kommer når man skal måle den underliggende prestasjonen.

Går det på lagets samlede prestasjon, på toppspillernes ytelser, eller om de individuelle lagspillerne blir bedre teknisk?

– Å se på disse prestasjonsmålene er nødvendig ettersom antall mål over nitti minutter gir et veldig forenklet bilde på den underliggende prestasjonen. Når vi ser nærmere på disse faktorene, ser bildet mer komplisert ut, og mye tyder på at det ikke bare er toppspillernes eller trenerens feil om det går godt eller dårlig. Forskning på ledelsesrollen må derfor ta inn hele bildet for å forstå helheten, sier fotballforskeren.

Kontakt

Laster inn ...

Relaterte saker

To kvinner som står og snakker med hverandre med et kontorlandskap synlig i bakgrunnen
Slik blir du en bevisst leder

– Skaff deg innsikt i hvordan du virkelig virker som leder.

Illustrasjonsbilde av en mann med briller som ser på en kollega og smiler.
Disse arbeidsplassene klarer i større grad å holde på medarbeiderne

Forskere har undersøkt hvilket klima på arbeidsplassene som gjør at folk ønsker å bli i jobben sin.

Forskningsartikkel av:
Senter for profesjonsforskning
Publisert: 25.10.2021
Sist oppdatert: 26.10.2021
Tekst: Nina Alnes Haslie
Foto: Pa Photos: Jacques Feeney