English version

Ingen pedagogiske grunner til å fortsette med hybridundervisning

Jente sitter på gulvet i en stue med laptop på fanget.

– Det er få, om noen, gode grunner til å fortsette med denne praksisen etter pandemien, sier professor Wilfried Admiraal ved Senter for profesjonsstudier, OsloMet. 

Hybridundervisning betyr at mange elever er til stede i klassen og på nett – samtidig.

Dette krever at foreleseren må opptre i to forskjellige moduser samtidig, noe som kan føre til både utmattelse for læreren og mindre engasjement, tilknytning og læring for studentene – Professor Wilfried Admiraal, Senter for profesjonsstudier ved OsloMet

Admiraal er for tiden professor i læringsteknologi ved Senter for profesjonsstudier. Hans forskningsinteresser inkluderer undervisning, teknologi og sosialpsykologi i videregående og høyere utdanning.

Slående forskningsresultater

I nylig avsluttede forskningsprosjekter har Admiraal og hans forskningspartnere, mange av dem ph.d.-kandidater, funnet følgende:

Studier viser at studenter liker nettbasert undervisning, i hvert fall i et kortsiktig perspektiv, fordi det gir dem fleksibilitet til å kombinere læring med andre oppgaver og aktiviteter, forklarer Admiraal.

– Nettstudenter hadde en tendens til å si at de var fornøyde med nettbasert utdanning, selv om de også uttalte at de følte seg som tilskuere, sier professoren.

Men i mange tilfeller deltok disse nettstudentene i ansikt-til-ansikt-klasser i tillegg til de hybride. Noe som kompenserer for det de savnet i sine hybridklasser, fortsetter Admiraal.

– Studenter som bare deltok digitalt i hybridklasser, viste lavere prestasjoner på slutten av kurset, sammenlignet med sine medstudenter som også deltok i undervisning ansikt til ansikt, konkluderer han.

Virtuelle klasserom er kostnadseffektive

Administratorer liker også denne formen for undervisning, sier Admiraal.

– Det tiltrekker seg internasjonale studenter og forelesere, uten å kreve ekstra rom eller boliger. Dette sparer selvfølgelig institusjonene for mye penger.

Under pandemien hadde hybridundervisning en klar fordel og gjorde det mulig å fortsette undervisningen i en vanskelig tid.
Og for syke studenter utgjorde dette hele forskjellen.

Selv om vi kan håpe at lengre perioder med skolestenging er over, vil nettbasert utdanning fortsette å være en del av utdanningen vår, fra grunnskole til høyere utdanning, og det er nødvendig å vurdere konsekvensene – Professor Wilfried Admiraal

– Fra et læringsperspektiv er det ingen grunn til å bruke hybride klasserom eller undervisning, slår professoren fast.

Følte seg som tilskuere

– Jeg er ikke imot nettbasert undervisning i seg selv, men å undervise ansikt til ansikt i et klasserom samtidig som man underviser en gruppe studenter på nettet, fungerer ikke bra, da dette er to fundamentalt forskjellige undervisningsformer, sier Admiraal.

Det krever dobbelt så mye forberedelser for læreren, fortsetter han, fordi han eller hun må forberede to forskjellige sett med oppgaver. Det krever også mye mer forberedelse fra nettstudentene.

I tillegg kan det være vanskeligere å stille spørsmål på nett, på grunn av forsinket wifi, forsinkelser og/eller lærerkapasitet.

Dialogen har også en tendens til å bli mindre spontan.

Det er ingen enkel oppgave å underholde to rom samtidig – både på nett og i det virkelige liv – Professor Wilfried Admiraal

Lærere indikerer også at de foretrekker å undervise sammen med en kollega når de underviser både ansikt til ansikt og online samtidig.

Omvendte klasserom fungerer bedre

Det professoren i stedet foreslår, basert både på forskning og erfaring, er omvendt klasserom, eller blandet undervisning.

Dette er en form for undervisning der forelesninger blir tatt opp på forhånd, studentene må se opptakene før timen, og deretter bruke tiden sammen i det fysiske klasserommet til å reflektere over og snakke om hva de har sett og lært.

På denne måten kan du forbedre læringen ansikt til ansikt ved å be om at elevene forbereder seg, og deretter bruke tiden i klasserommet på refleksjoner og diskusjoner, utdyper Admiraal.

– Dette skaper mer engasjement, mer samhandling og dypere læring og forståelse. Kort sagt, bedre resultater både for elever og lærere, konkluderer Admiraal.

Vil du lese mer?

Kontakt

Laster inn ...
Publisert: 30.12.2022
Sist oppdatert: 30.12.2022
Tekst: Nina Alnes Haslie
Foto: Unsplash.com

Relaterte saker

Fem glade barn leker i et klasserom.
Første skolestart uten korona: - Viktigere enn noen gang å bygge gode klassemiljøer

I år er det ekstra viktig å jobbe med fellesskap og gode klassemiljøer, mener forskerne Selma Therese Lyng og Frode Restad.

Ungdom gjør skolearbeid mens hun har medelev på pc-skjerm foran seg.
Disse ungdommene slet med hjemmeskole

Selv om de fleste elever klarte seg bra gjennom hjemmeskole-perioden, fortalte 6 av 10 ungdommer i Oslo at de lærte mindre.

AV-1-robot står på et bord med skolebarn rundt på stoler.
Forsker på robotteknologi i klasserommet

Det er langt mer enn bare velfungerende teknologi som skal til for at roboten finner sin plass i klasserommet, viser ny forskning.