English version

Bruk av evidens i arkitektur- og designfaget.

Dette PhD-prosjektet har som mål å undersøke hvordan evidensbasert design (EBD) praktiseres innen arkitektur og design i helsevesenet.

Ved hjelp av en utforskende og deltakende aksjonsforskningstilnærming (PAR) skal studien gi innsikt i hvordan arkitekter og designere bruker evidens i sin fagpraksis, og identifisere utfordringer og barrierer for å ta i bruk evidensbasert design.

Forskningen tar også sikte på å utvikle verktøy og ressurser for design i helsevesenet for å lette EBD-prosessen og fremme evidensbasert praksis.

Det endelige målet med denne forskningen er å bidra til utviklingen av yrket ved å fremme en mer effektiv og pålitelig designpraksis som forbedrer kvaliteten på helsemiljøer.

Veileder er førsteamanuensis Andreas Eriksen.

Kontakt

Laster inn ...