English version
Melissa Lorraine Piatkowski

Melissa Lorraine Piatkowski

Kort om

Min faglige bakgrunn er fra arkitektur og samfunnsvitenskap. Doktorgradsprosjektet mitt handler om hvordan arkitekter kan jobbe evidensbasert i designprosessen. Jeg har bachelorgrad i miljødesign med vekt på arkitektur fra University of Colorado i Boulder, og mastergrad i miljøpsykologi fra Cornell University. Det siste tiåret har jeg jobbet som designforsker i USA, og forsøkt å bygge bro mellom forskning og praksis ved å fremme en evidensbasert tilnærming til designløsninger i helsesektoren. Jeg har erfaring med både kvalitative og kvantitative forskningsmetoder, inkludert observasjon fokusgrupper, intervjuer og spørreundersøkelser.

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Piatkowski, Daniel; Piatkowski, Melissa Lorraine; McCully, Justin (2020). Toward a Rural Vision Zero: A qualitative exploration of bicyclist and pedestrian traffic fatalities in small towns and rural areas in Nebraska. Great Plains Quarterly.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig