Hvordan anvendes e-læring i norske kommuner?

Prosjektet undersøker hvordan e-læring innføres og anvendes i organisasjoner.

Dette gjøres gjennom å utforske hvordan helse- og omsorgstjenester i norske kommuner innfører og tar i bruk e-læring for å gi profesjonsutøverne kompetanse i det juridiske grunnlaget for praksisen.

Digitale læringsverktøy er en ressurs for mange virksomheter, og betydningsfullt for deres kunnskapsutvikling. Likevel er bruken av disse verktøyene i mange tilfeller lavere enn sitt potensial.

Samtidig er ledere anerkjent som sentrale interessenter i digital transformasjon, der digital kompetanse er en nøkkelverdi for å oppnå transformasjoner.

Å forstå i hvilken grad og hvordan ledelse påvirker bruken av digitale læringsressurser vil sannsynligvis gi innsikt i hvordan ledere kan støtte transformasjonsarbeid.

Det muliggjør også utvikling av mer kunnskap om i hvilken grad og hvordan ledelse er essensielt for å utvikle kunnskap og kompetanse gjennom digitale Læringsverktøy.

Finansiering og metode

Med økonomisk støtte fra Forskningsrådet samarbeider software-selskapet Visma (visma.com) med Senter for profesjonsstudier ved OsloMet om dette prosjektet.

Avhandlingen baserer seg på kvalitative case-studier der en gjennomfører intervjuer med ledere og ansatte i utvalgte norske kommuner som benytter e-læring til opplæring av ansatte.

Hovedveileder

Laster inn ...

Biveileder

Laster inn ...

Veileder i Visma: Berit Braut (no.linkedin.com), Director of Customer Experience

Kontakt

Laster inn ...