Klinisk farmakologi og antiepileptika

Farmakologisk behandling med antiepileptika er utfordrende og krever individuell oppfølging.

Farmakologisk behandling med antiepileptika er hjørnesteinen i behandling av epilepsi, og mange nye og spesielle legemidler har blitt tilgjengelig de siste årene.

Kunnskap om farmakologisk variasjon og kliniske effekt og tolerabilitet er mangelfull.

Individuell oppfølging med antiepileptika er avgjørende for å tilpasse doseringen og finne en optimal behandling, ofte med en kombinasjon av legemidler.

Ved bruk av terapeutisk legemiddelmonitorering kan vi måle serumkonsentrasjonen av alle antiepileptika, i tillegg til metabolitter og biokjemiske markører for toksisitet i blodet og tilpasse behandlingen til den enkelte over tid.

Spesielt fokus rettes mot sårbare pasientgrupper med refraktær og genetisk epilepsi og utvikling av tilnærminger til presisjonsbehandling.

  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...
  • Samarbeidspartnere

    • Avdeling for kompleks epilepsi ved Oslo universitetssykehus
    • Avdeling for farmakologi ved Oslo universitetssykehus