English version

Midtveisevaluering av Det europeiske Wergelandsenterets “Schools for Democracy”-program i Ukraina

Undersøkelsen dreier seg om Det europeiske Wergelandsenterets program for å fremme demokrati gjennom skoleverket i Ukraina.

Om prosjektet

Det skal gis en vurdering av programmets relevans, gjennomføring og resultater midtveis i programperioden. Evalueringen baserer seg på dokumentstudier og intervjuer på bakgrunn av innsikt i ukrainsk samtidshistorie og den internasjonale litteraturen om demokratistøtte.

Prosjektet er finansiert av Det europeiske Wergelandsenteret. Evalueringen vil frambringe kunnskap av nytte for oppdragsgiver i den gjenværende delen av programperioden. Den vil også bidra til kunnskap om demokratistøtte som arbeidsmåte i internasjonalt samarbeid.