Prøvetakingsmetode for analyser av human mikrobiota

Vi søker friske og normalvektige personer i alderen 18-65 år som er villige til å avgi prøver av hud, spytt og avføring.

Mikrobiota er en samling av mikroorganismer som naturlig finnes på menneskekroppen. Hovedandelen av mikroorganismene finner vi i tarmen, og i løpet av de siste årene har flere forskningsstudier vist at tarmfloraen kan ha en spesiell betydning for helsen vår.

Ny teknologi har gitt oss muligheten til å undersøke og bedre kunne forstå hvordan tarmfloraen påvirker oss, men resultater fra ulike forskningsstudier varierer fordi det er brukt forskjellige metoder for innsamling og analyse av mikrobiota.

Vi trenger derfor mer kunnskap om i hvilken grad prøvetakingsmetode gir variasjon i analyser av human mikrobiota.

Hvem kan delta?

Hva innebærer det å delta?

Du må levere en avføringsprøve, en spyttprøve og en hudprøve. 

Du må møte opp på OsloMet, campus Kjeller, to ganger. 

Ved første møte får du informasjon om studien og hva som er forventet av deg. Du får utlevert prøvetakingsutstyr til avføringsprøve, spyttprøve og hudprøve. Du får en grundig gjennomgang av hvordan disse prøvene skal tas. Vi vil også stille deg noen spørsmål om din generelle helse, sykdomshistorikk og medisinbruk, og gjøre målinger av deg (høyde, vekt, BMI, kroppssammensetning). I tillegg må du svare på et spørreskjema om ditt kosthold. Alt dette tar ca. 1 time.

Alle prøvene tar du selv hjemme.

Når prøvene er tatt må du møte på campus Kjeller (eller i Pilestredet etter avtale), hvor prøvene skal leveres samlet til et avtalt tidspunkt.

Hva får jeg for å delta?

Du får informasjon om kroppssammensetningen din dersom du ønsker det.

Ved andre oppmøte får du et gavekort på en kaffe i kantina på OsloMet.

Interessert?

Vil du være med å bidra til viktig forskning, ta kontakt snarest for å få vite mer.

E-post: koststudier-hf@oslomet.no

Telefon: 928 13 527 (Solveig Watters)

Personvern

Alle data vil bli oppbevart anonymt.

Kontakt

Ansvarlig for studien er førsteamanuensis Vibeke H. Telle-Hansen.

Laster inn ...

Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom OsloMet og Bio-me (bio-me.com).