English version

Smart utvikling av nano-antibiotika

Dette prosjektet handler om legemiddelutvikling av nye antibakterielle stoffer, såkalte bakteriosiner, ved bruk av nanoteknologi og kunstig intelligens.

Det er et stort behov for nye og effektive medisiner mot legemiddelresistente infeksjoner. Muligheten for at vanlige infeksjoner som lungebetennelse er vanskelig eller til og med umulig å behandle kan bli en realitet. 

Bakteriosiner er små, kationiske peptider som har vist seg å effektivt drepe antibiotika-resistente bakterier i laboratoriet. Hensikten med dette prosjektet er å utvikle farmasøytiske formuleringer med bakteriosiner for å kunne videreutvikle disse stoffene til legemidler.

Siden bakteriosiner er peptider, er en hovedutfordring at molekylene brytes lett ned i biologisk miljø og dermed reduseres den antimikrobielle effekten. I dette prosjektet skal vi undersøke om bakteriosiner kan kapsles inn i svært små partikler for å beskytte molekylene og bidra til bedre levering til bakteriene.

Disse såkalte nanopartiklene er typisk i størrelsesområde 10 – 100 nm og kan fungere som legemiddelleveringssystemer. Videre innebærer den tradisjonelle prosessen for utvikling av legemiddelformuleringer gjentagende eksperimentering på laboratoriet med mye prøving og feiling for å oppnå ønsket produkt.

Dette er både tid- og ressurskrevende. I dette prosjektet er vi også interessert i om kunstig intelligens kan bidra til en raskere og mer effektiv design av legemiddelformuleringer.

På denne måten fjernes en viktig flaskehals for farmasøytisk utvikling av nye legemidler. Dette er spesielt prekært i bekjempelsen av antimikrobiell resistens da behandlingsalternativer er stadig avtagende.

Såkornmidler fra OsloMet har blitt utdelt i regi av satsningen Intelligent helse.

  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...
  • Samarbeidspartner

    AgriBiotix AS