English version
Elever går i gangen på skolen

Informasjon til elever som skal delta i Ung i Oslo 2023

Du er invitert til å være med i en undersøkelse om hvordan det er å vokse opp i Oslo. Undersøkelsen vil gi viktig kunnskap i en tid med store forandringer i samfunnet. Spørreundersøkelsen gjennomføres av forskningsinstituttet NOVA, som er del av OsloMet – storbyuniversitetet.

Om kort tid vil du bli invitert til å være med i Ung i Oslo 2023 – en spørreundersøkelse om hvordan det er å vokse opp i Oslo. Undersøkelsen går til elever fra 5. trinn til Vg3 på videregående som er under 20 år. Den gjennomføres på skolen, og vi håper at du har lyst til å være med, for dette er en god mulighet for deg og alle andre unge i Oslo til å fortelle politikere, forskere og andre om hvordan det er å ung i dag. 

Hvorfor spør vi deg?

Hva spør vi om?

Du velger selv

Hvordan gjennomføres undersøkelsen?

Hva skal spørreundersøkelsen brukes til?

Personvern 

Til elever i videregående

Noen å snakke med etter undersøkelsen

Hvem står bak undersøkelsen?

Vi håper du vil delta i Ung i Oslo 2023!