English version
Helen Bergem

Helen Bergem

Fagområder

Emner

Barns lek   Relasjonsledelse   Pedagogisk ledelse   Småbarnspedagogikk

Forskningsprosjekter

  • Blikk for barn

    Et forskningsprosjekt om kvalitet i barnehagen for de minste (0-3).

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Bergem, Helen (2020). Barns erfaringer rundt mening og sammenheng i barnehagehverdagen. En analyse av tematisk innhold i samspill mellom barn og barnehagelærer. Barn – forskning om barn og barndom i Norden . Vol. 38.

Bergem, Helen (2019). Enkeltbarn og barnegruppen som omdreiningspunkt for barnehagelærers pedagogiske dømmekraft. Hernes, Leif; Vist, Torill; Winger, Nina (Red.). Blikk for barn. Artikkel 9. s. 179-206. Fagbokforlaget.

Lafton, Tove; Bergem, Helen; Evenstad, Randi; Fajersson, Karin Elise; Greve, Anne; Myhre, Cecilie Ottersland; Myrvold, Hanne Berit; Otterstad, Ann Merete; Wolf, Kristin Danielsen (2018). Lekens forundringskammer. Lafton, Tove; Otterstad, Ann Merete (Red.). Barnehagepedagogiske linjeskift. kapitel 2. s. 27-47. Fagbokforlaget.

Alvestad, Torgeir; Bergem, Helen; Eide, Brit Johanne; Johansson, Jan-Erik; Os, Ellen; Pálmadóttir, Hrönn; Pramling Samuelsson, Ingrid; Winger, Nina (2014). Challenges and dilemmas expressed by teachers working in toddler groups in the Nordic countries. Early Child Development and Care . Vol. 184.
http://dx.doi.org/10.1080/03004430.2013.807607Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig