English version
Marit Lensjø

Marit Lensjø

Kort om

Marit Lensjø er førsteamanuensis i yrkespedagogikk ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved OsloMet. Hun har kull- og emneansvar i bachelorprogrammet Yrkesfaglærerutdanning i teknologiske fag, og er emneansvarlig for Ph.D.-kurs i yrkespedagogikk og -didaktikk.  Lensjø har bakgrunn som rørlegger, ingeniør og yrkesfaglærer. Forskningstilnærming og forskningsinteresse er særlig fenomenologi og etnografi - knyttet til pedagogikk og didaktikk i fag- og yrkesopplæring i videregående skole og arbeidsliv, samt i yrkesfaglærerutdanning/høyere yrkesfaglig utdanning.   

 

 

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Andre pedagogiske fag

Emner

Yrkesfaglærerutdanning   Arbeidsplasslæring   Yrkesopplæring   Etnografisk feltarbeid

Vitenskapelige publikasjoner

Lensjø, Marit (2021). Grounded Theory Analysis of Work-based TVET and Intersectional Challenges Between Construction Workers. 19 s. Nordic Journal of Working Life Studies. Vol. 11.
https://doi.org/10.18291/njwls.126103

Lensjø, Marit (2020). Stories of Learning: A Case Study of Norwegian Plumbers and Apprentices in TVET at the Construction Site and in a Training Agency. International Journal for Research in Vocational Education and Training.
https://doi.org/10.13152/IJRVET.7.2.2Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig