English version
Monika Ewa Stapor

Monika Ewa Stapor

Kort om

Monika Stapor er universitetslektor med lærer- og barnehagelærer bakgrunn. Hennes arbeidsoppgaver har blant annet vært innen undervisning, prosjektledelse og informasjonsformidling.
Hun har jobbet som lærer med minoritetsspråklige barn, ungdommer og voksne i Norge, Polen, og Ukraina. Stapor har jobbet bl.a. som kursleder på Folkeuniversitetet-Øst, assisterende styrer i Polsk Lørdagsskole i Oslo, pedagogisk leder i Oslo kommune, forskningsassistent i NOVA, og kursleder på det Jagiellonske Universitetet i Krakow, Polen.

Stapor underviser i emne Barns utvikling, lek og læring (BLH1100), og er forskningsassistent i prosjektet ''Veiledning til barnehageeiere for å styrke kvaliteten i barnehagen''.
I tillegg samarbeider hun med Regional Ordning for kompetanseutvikling i barnehage.

Utdanning
Flerkulturell pedagogikk, Universitetet i Oslo, Videreutdanning.
Barnehagepedagogikk og småbarnspedagogikk, OsloMet, Videreutdanning.
Organisasjon og ledelse, OsloMet, Videreutdanning.
Flerkulturell og Internasjonal Utdanning, OsloMet, Master.
Norsk språk og kultur, Universitetet i Oslo, Erasmus program.
Undervisning polsk som fremmedspråk og andrespråk, det Jagiellonske Universitetet, Master. (Hovedfokus - undervisning av tospråklige barn, og voksne, migrasjon, flerkulturell opplæring, mangfold, integrering).
Lærerutdanningen: polsk litteratur og grammatikk, det Jagiellonske Universitetet, Master (Spesialisering: undervisning i barneskole, ungdomsskole, videregående skole)

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Forskningsrapporter

Engebrigtsen, Ada; Stapor, Monika Ewa ; Andenæs, Kristian (2017). Small places large questions. Polish workers on short-term contracts and in low-paying jobs in Sør-Trøndelag, Norway: A study of the unmet need for legal aid. ISBN: 978-82-7894-607-7. 58 s. NOVA. Vol. 2017.
http://www.hioa.no/content/download/136083/3881579Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig