English version
Siri Krogh Nordby

Siri Krogh Nordby

Forskningsprosjekter

  • Matematikk, naturfag og algoritmisk tenkning (MASCOT)

    MASCOT er et tverrfaglig og innovativt forskningsprosjekt som tar sikte på å utvikle kunnskap om undervisning, læring og vurderingsprosesser av algoritmisk tenkning i lærerutdanning og skole. Prosjektet har internasjonale samarbeidspartnere.

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Nordby, Siri Krogh ; Bjerke, Annette Hessen ; Mifsud, Louise (2022). Primary Mathematics Teachers’ Understanding of Computational Thinking. Künstliche Intelligenz.
https://doi.org/10.1007/s13218-021-00750-6

Nordby, Siri Krogh ; Bjerke, Annette Hessen ; Mifsud, Louise (2022). Computational Thinking in the Primary Mathematics Classroom: a Systematic Review. 23 s. Digital Experiences in Mathematics Education.
https://doi.org/10.1007/s40751-022-00102-5

Kjensli, Grethe ; Nordby, Siri Krogh ; Sundtjønn, Trude Pedersen (2022). Norwegian primary teacher education: Prospective teachers' responses to short written feedback. Hodgen, Jeremy; Geraniou, Eirini; Bolondi, Giorgio; Feretti, Federica; Ferretti, Federica (Red.). Proceedings of the Twelfth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME12). European Society for Research in Mathematics Education.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig