English version
Andre Rognes

Andre Rognes

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Logikk

Forskningsprosjekter

  • Matematikk, naturfag og algoritmisk tenkning (MASCOT)

    MASCOT er et tverrfaglig og innovativt forskningsprosjekt som tar sikte på å utvikle kunnskap om undervisning, læring og vurderingsprosesser av algoritmisk tenkning i lærerutdanning og skole. Prosjektet har internasjonale samarbeidspartnere.

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Holm, Lene Berge ; Rognes, Andre ; Dahl, Fredrik Andreas (2022). The FLIPPED STEP study: A randomized controlled trial of flipped vs. traditional classroom teaching in a university-level statistics and epidemiology course. International Journal of Educational Research Open. Vol. 3.
https://doi.org/10.1016/j.ijedro.2022.100197

Bjerke, Annette Hessen ; Smestad, Bjørn ; Eriksen, Elisabeta Iuliana ; Rognes, Andre (2021). Relationship between Birth Month and Mathematics Performance in Norway. Scandinavian Journal of Educational Research.
https://doi.org/10.1080/00313831.2021.1958371

Bøhler, Elena ; Rognes, Andre (2019). Matematikk på og med nettbrett i barnehagen. Jæger, Henriette; Sandvik, Margareth; Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (Red.). Digitale barnehagepraksiser Teknologier, medier og muligheter . s. 137-156. Cappelen Damm Akademisk.

Rognes, Andre (2009). Turning decision procedures into disprovers. Mathematical logic quarterly. Vol. 55.
https://doi.org/10.1002/malq.200710083Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig