Hvilket yrke passer deg?

To studenter jobber i verkstedet

Vil du helst jobbe med mennesker? Mest glad i tall? Lage ting? Finne på noe nytt? Bruke hendene? En kombinasjon? Å velge hvilket yrke du skal ha i fremtiden er ikke bare lett.

Vi har spurt forelesere fra åtte utdanninger ved OsloMet – storbyuniversitetet om gode tips ved valg av utdanning.

Her er hva de svarte:

Sykepleie

Mona Elisabeth Meyer er foreleser ved sykepleierutdanningen på Kjeller. Jobben hennes er å undervise i de naturvitenskapelige og medisinske emnene.

Aldersspennet blant studentene på sykepleie er helt fra 19 til 50 år.

Hvem vil du anbefale å søke på sykepleie?

De bør være interessert i den friske og syke menneskekroppen. Være interessert i alt som angår menneskers helse og liv, og være glad i mennesker. Ha et ønske om å hjelpe syke mennesker til å utvikle symptomlindring gjennom observasjoner, handlinger, omsorg og empati. Bidra til at mennesker kan utvikle mestringsstrategier for helseutfordringer.

Mona Elisabeth står forklarer "atferdsendringer" smilende foran en klasse.

Mona Elisabeth Meyer er foreleser ved sykepleierutdanningen på Kjeller.

Personlige egenskaper som er viktige: tålmodighet, empatisk lyttende, støttende, forståelsesfull og kunnskapsrik.

Til slutt vil jeg si at jeg virkelig ikke kan tenke meg et annet yrke som har så mange muligheter. Som sykepleier kan man spesialisere seg til alt fra bedriftssykepleier til kreftsykepleier, jordmor, anestesi og helsefremmende arbeid. Det er en veldig nyttig grunnutdanning med en variert kunnskapsbase: fra naturvitenskapelige og medisinske fag, til etikk, kommunikasjon, helsejuss, sosiologi og sosialantropologi. Det er et praktisk yrke som krever god teoribakgrunn.

Dagens helsetjeneste bruker mye høyteknologisk utstyr, så det er nødvendig å like å håndtere denne siden av sykepleietjenesten også. 

Økonomi og administrasjon

Line Christoffersen underviser i markedsføring og samfunnsvitenskapelig metode på økonomi og administrasjon.

Hvem vil du anbefale å søke på økonomi og administrasjon?

Studenter som velger å studere økonomi og administrasjon kan forvente å gå ut i en relativt godt betalt jobb dersom de går ut med gode karakterer. Våre studenter har gått rett fra bachelor og ut i stillinger i industri, bank, forsikring, og annen privat- og offentlig virksomhet. Du kan for eksempel få jobb som regnskapsfører, økonomikonsulent, markedsansvarlig, finans- eller forsikringsrådgiver eller jobbe med personal og rekruttering.

En bachelor i økonomi og administrasjon er også et utmerket utgangspunkt for videre studier. – Line Christoffersen

Gjennom studiet får du en god forståelse og et helhetlig bilde av private og offentlige virksomheter, virksomhetenes mål, hva som foregår, hvordan resultater kan oppnås og virksomhetens plass i vårt økonomiske system. Studiet passer for de som liker bedriftsøkonomisk analyse, administrasjons- og ledelsesfag, samfunnsøkonomi og metodefag. Hvis dette høres interessant ut, ja da er en bachelorgrad hos oss midt i blinken.

En bachelor i økonomi og administrasjon er også et utmerket utgangspunkt for videre studier.  Bachelorgraden gir deg en god, generell plattform for å ta en mastergrad innenfor en rekke samfunnsvitenskapelige emner.

Journalistikk

Yngve Benestad Hågvar underviser i retorikk og praktisk skriving ved journalistutdanningen.

Hvem vil du anbefale å søke på journalistikk?

Journaliststudiet passer best for deg som er engasjert i samfunnet rundt deg og nysgjerrig på hvordan det henger sammen. Som journaliststudent publiserer du nyhetssaker på nettavisa Journalen allerede fra første semester, og du kommer i tett kontakt med et bredt spekter av kilder, fra hverdagsmennesker med viktige historier å fortelle til politikere med betydelig makt.

Portrettbilde av Yngve, hvor han står i en rutete skjorte og briller på gårdsplassen utenfor P50.

Yngve Benestad Hågvar ved journalistutdanningen. Foto: Sonja Balci.

Du må like å jobbe tett sammen med andre studenter og være innstilt på intensive økter med praktisk redaksjonelt arbeid. Det er selvfølgelig et pluss om du er litt ekstra opptatt av språk, tekst og det visuelle, og du må være åpen for å jobbe med både tv, radio, nett og trykte medier.

Samtidig er journalistutdanningen også en akademisk utdanning, der du skal sette deg inn i et teoretisk pensum om presseetikk, kildekritikk og journalistiske sjangere, for å nevne noe. Evnen til kritisk tenkning er minst like viktig her som i arbeidet med den praktiske journalistikken.

Grunnskolelærer

Emilia Andersson-Bakken underviser i fagene pedagogikk og elevkunnskap ved grunnskolelærerutdanningen.

Hvem vil du anbefale å søke på grunnskolelærer?

Hvis du synes det er spennende å arbeide med og for mennesker, og med problemstillinger knyttet til læring og hvordan læring kan fremmes, så tenker jeg at grunnskolelærerutdanningen er et kjempegodt studium for deg.

Portrettbilde av Emilia Andersson-Bakken.

Emilia Andersson-Bakken underviser studenter som skal bli lærere. Foto: Sonja Balci.

Her får du mulighet til å reflektere over og drøfte ulike aspekter ved skole, samfunn, motivasjon, læring og mye mer.

Å være lærer krever at du er fleksibel, engasjert og har evnen til å sette deg inn i andres situasjon.  Mye av lærerjobben handler om å se og møte elevene der de er, og se hver enkelt elev. Det er en jobb der du vil møte nye utfordringer hver dag og ingen dag vil være lik den dagen du hadde i går. Hvis du liker å formidle kunnskap på nye, kreative måter, og har evnen til å gjøre om på de planene du har lagt når du ser at de ikke fungerer, så vil en jobb som lærer være midt i blinken for deg.

IT-utdannelse

Kyrre Begnum underviser i IT-fag ved masterutdanningene på OsloMet.

Hvem vil du anbefale å søke på IT-utdannelse?

IT som fag består av to viktige deler. Det er den tekniske delen, som ofte handler om programmering. For noen tar det lenger tid før de blir «flytende» i et programmeringsspråk, men det er på en måte håndverket som binder oss alle sammen.

Portrettbilde av Kyrre Begnum.

Kyrre Begnum underviser i IT-fag. Foto: Sonja Balci.

Den andre delen er at IT er overalt i samfunnet. Det gjør IT som fag til noen av de mest fleksible utdanningene med tanke på hvor du ender opp. IT-folk kommer borti alle bransjene og delene av samfunnet og det er utrolig givende. Vi arbeider med alle type mennesker og utvikler både livsviktige systemer og moro underholdning.

De fleste som studerer IT er midt imellom disse to delene, noen er mer på den ene enn den andre delen. Dette gjør IT til noe utrolig gøy å studere, fordi du finner så mange forskjellige type mennesker der samtidig som at studiet er utrolig relevant for fremtiden.

Barnehagelærer

Anne Greve er professor i barnehagepedagogikk og underviser på Institutt for barnehagelærerutdanning.

Hvem vil du anbefale å søke på barnehagelærer?

Alle som er interessert i barn og liker å være sammen med barn. Du må være åpen for å ikke bare lære barn ulike ting, men at du selv kan lære mye av barna. Lek er små barns viktigste aktivitet og måte å være på. Derfor må de som skal utdanne seg til barnehagelærer, være glad i å leke og villige til å leke med barn på lekens og barnas premisser.

Som barnehagelærer kan du være med på å styrke barns selvtillit, anerkjenne og respektere barn slik at de selv lærer å anerkjenne og respektere andre. I barnehagen legges grunnlaget for det å leve gode liv både her og nå og i fremtiden.

Det er et stort ansvar å arbeide med små barn, og det krever evne til å reflektere kritisk over din egen praksis og holdninger til barn. En barnehagelærer må også samarbeide med barnas foreldre, de andre ansatte i barnehagen og andre profesjoner som har med barn å gjøre. Derfor må du være glad i å samarbeide med andre og åpen for å lytte til andres synspunkter.

Energi og miljø i bygg

Professor Peter Schild er underviser på studiet energi og miljø i bygg. Schild har også mange års erfaring som seniorforsker ved SINTEF Byggforsk, og rådgiver i Arup.

Hvem vil du anbefale å søke på ingeniørutdannelse i energi og miljø i bygg?

Er du interessert i teknologi, arkitektur eller bærekraft, og ønsker en meningsfull jobb der du bruker dine evner til å gjøre en forskjell, og attpåtil få god lønn, kan en karriere i byggenæringen være noe for deg.

Peter står i et verksted, med armene i kors, lenende inntil en vegg full av rør og radiatorer. Han smiler.

Professor Peter Schild underviser på studiet energi og miljø i bygg. Foto: Sonja Balci.

Bygg står for cirka 40 prosent av det totale miljøbelastning i industriland. Ifølge FNs klimapanel (IPCC) er energieffektivisering av bygg det mest lønnsomme tiltaket for å redusere klimagassutslipp. Dessuten betyr inneklima mye for vår helse, ettersom mennesker tilbringer typisk 90 prosent av tiden innendørs. Byggenæringen er i rask endring, noe som medfører stadig høyere krav til kompetanse hos de som utformer og forvalter det bygde miljø. Det skjer en ruvende utvikling innen digital teknologi, og ikke minst innen nye løsninger for tekniske installasjoner.

Studiet i energi og miljø i bygg, både på bachelor- og masternivå, er en profesjonsutdanning der studentene får ingeniørfaglig kompetanse innen energiforvaltning, klimatisering (behovsstyrt varme, kjøling, ventilasjon og belysning), og menneskelige behov (innemiljø og sanitærforhold), kombinert med kunnskap innen et bredt spektrum av grunntemaer inkludert bygningsfysikk, varmelære, numerikk, økonomi og miljøvurdering av bærekraftige løsninger.

Byggenæringen tilbyr et veldig bredt spektrum av jobbmuligheter, men de fleste studenter velger karrierer som rådgivere eller entreprenører. Studentene er i jobb allerede innen to uker etter endt studie, i snitt, og arbeidsgiverne opplever at de er produktive fra dag én.

Produktdesign

Wenche Lyche er emneansvarlig på bacheloroppgaven på produktdesign på Kjeller. Deler av jobben hennes er også å veilede studenter i forståelse av estetikk, farger, form og opplevelsen av produktet eller tjenesten, i tillegg til å se de kommersielle aspektene ved et nytt produkt i markedet.

Hvem vil du anbefale å søke på produktdesign?

For meg handler produktdesign om en uendelig søken etter en form, en funksjon, et material og en mening som forandrer livet til noen til det bedre. Produkter kan i stor grad endre og påvirke menneskers liv, øke livskvalitet og tilføre nye dimensjoner i tilværelsen.

Wenche står med foldede hender i et forelesningslokale foran et prosjektorlerret. Hun smiler.

Wenche Lyche ved produktdesign. Foto: Ketil Blom.

En som søker seg til produktdesign bør være nysgjerrig, leken og ville jobbe hardt for å finne løsninger som tar opplevelser, funksjoner og verdier videre i samarbeid med brukere.

Du bør være interessert i menneskelige verdier, være empatisk, lyttende og samtidig være uredd i å være i prosess og ta produktet eller tjenesten til et nytt nivå. Vi har helt rå verksteder på produktdesign på Kjeller. Ja, trolig de beste i hele Europa, og mye av tiden til studentene brukes der til utforskning av form og funksjon, estetikk og overflater.

Opprinnelig publisert på hioa.no/24_7 den 19. mars 2018.