English version
Aksel Braanen Sterri

Aksel Braanen Sterri

Kort om

Aksel forsker på etiske spørsmål, spesielt de som ligger i skjæringsfeltet mellom helse, teknologi og marked.

2021-2024 er Aksel prosjektleder av et treårig forskerprosjekt med internasjonal mobilitet finansiert av Norges forskningsråd som utforsker etiske spørsmål knyttet til den pågående pandemien. I forbindelse med dette arbeidet, arbeider Aksel ved Department of Government, Harvard University. I 2021-2022 arbeidet han ved Oxford Uehiro Centre for Practical Ethics, Universitetet i Oxford.

Aksel har en doktorgrad i filosofi og en mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Tittelen på doktoravhandlingen er "Delicate Deals: Moral Choice on the Margins".

Tidligere har Aksel jobbet i politikk, leksikon, i avis og med studentliv.

Vitenskapelige publikasjoner

Sterri, Aksel Braanen (2023). Ruspolitikkens etikk. Nytt Norsk Tidsskrift .

Sterri, Aksel Braanen; Regmi, Sadie; Harris, John (2022). Ethical Solutions to the Problem of Organ Shortage. Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics . Vol. 31.
https://www.cambridge.org/core/journals/cambridge-...

Sterri, Aksel Braanen (2021). Why States Should Buy Kidneys. 13 s. Journal of Applied Philosophy .

Earp, Brian D; Lewis, Jonathan; Hart, Carl; Sterri, Aksel Braanen; Moen, Ole Martin (2021). Racial Justice Requires Ending the War on Drugs. American Journal of Bioethics . Vol. 21.
http://hdl.handle.net/10852/92021

Sterri, Aksel Braanen (2020). Prize, Not Price: Reframing Rewards for Kidney Donors. Journal of Medical Ethics .

Sterri, Aksel Braanen; Moen, Ole Martin (2020). The ethics of emergencies. Philosophical Studies .
https://link.springer.com/article/10.1007/s11098-0...

Sterri, Aksel Braanen (2020). Heller velferdsstat enn borgerlønn. Norsk Filosofisk tidsskrift . Vol. 2.
http://hdl.handle.net/10852/80225

Sterri, Aksel Braanen (2019). Sex Selection in India: Why a ban is not justified. Developing World Bioethics . Vol. 20.
http://hdl.handle.net/10852/77117

Moen, Ole Martin; Sterri, Aksel Braanen (2019). Aktiv dødshjelp: Etikk ved livets slutt. ISBN: 9788202594848. 132 s. Cappelen Damm Akademisk.

Moen, Ole Martin; Sterri, Aksel Braanen (2018). Pedophilia and Computer-Generated Child Pornography. Boonin, David (Red.). Palgrave Handbook of Philosophy and Public Policy. 29. s. 369-382. Palgrave Macmillan.
http://hdl.handle.net/10852/80232

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig