English version
Aksel Braanen Sterri

Aksel Braanen Sterri

Kort om

Aksel forsker på etiske spørsmål, spesielt de som ligger i skjæringsfeltet mellom helse, teknologi og marked.

2021-2024 er Aksel prosjektleder av et treårig forskerprosjekt med internasjonal mobilitet finansiert av Norges forskningsråd som utforsker etiske spørsmål knyttet til den pågående pandemien. I forbindelse med dette arbeidet, arbeider Aksel ved Oxford Uehiro Centre for Practical Ethics, Universitetet i Oxford.

Aksel har en doktorgrad i filosofi og en mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Tittelen på doktoravhandlingen er "Delicate Deals: Moral Choice on the Margins".

Under doktorgraden hadde Aksel lengre forskningsopphold ved University of Oxford og Harvard. På Harvard underviste han i teknologietikk og erkjennelsesteori og på UiO underviste han i anvendt etikk, Ex. Phil. og data-etikk.

Tidligere har Aksel jobbet i politikk, leksikon, i avis og med studentliv.

Vitenskapelige publikasjoner

Sterri, Aksel Braanen (2021). Why States Should Buy Kidneys. 13 s. Journal of Applied Philosophy .

Earp, Brian D; Lewis, Jonathan; Hart, Carl; Sterri, Aksel Braanen; Moen, Ole Martin (2021). Racial Justice Requires Ending the War on Drugs. American Journal of Bioethics .
https://philpapers.org/archive/LEWRJR.pdf

Sterri, Aksel Braanen (2020). Prize, Not Price: Reframing Rewards for Kidney Donors. Journal of Medical Ethics .

Sterri, Aksel Braanen; Moen, Ole Martin (2020). The ethics of emergencies. Philosophical Studies .
https://link.springer.com/article/10.1007/s11098-0...

Sterri, Aksel Braanen (2020). Heller velferdsstat enn borgerlønn. Norsk Filosofisk tidsskrift . Vol. 2.
http://hdl.handle.net/10852/80225

Sterri, Aksel Braanen (2019). Sex Selection in India: Why a ban is not justified. Developing World Bioethics . Vol. 20.
http://hdl.handle.net/10852/77117

Moen, Ole Martin; Sterri, Aksel Braanen (2019). Aktiv dødshjelp: Etikk ved livets slutt. ISBN: 9788202594848. 132 s. Cappelen Damm Akademisk.

Moen, Ole Martin; Sterri, Aksel Braanen (2018). Pedophilia and Computer-Generated Child Pornography. Boonin, David (Red.). Palgrave Handbook of Philosophy and Public Policy. 29. s. 369-382. Palgrave Macmillan.
http://hdl.handle.net/10852/80232

Sterri, Aksel Braanen (2018). Provokativ offentlig filosofi. Etikk i praksis . Vol. 12.
http://hdl.handle.net/10852/71013

Sterri, Aksel Braanen (2014). Global citizen - challenges and responsibility in an interconnected world. ISBN: 9789462099289. 128 s. Sense Publishers.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig