English version
Ole Martin Moen

Ole Martin Moen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Etikk

Vitenskapelige publikasjoner

Sterri, Aksel Braanen ; Moen, Ole Martin (2023). Dødshjelp og tvangsfilosofi. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. Vol. 3.

Moen, Ole Martin (2022). Why good work in philosophical bioethics often looks strange. Theoretical Medicine and Bioethics.
https://doi.org/10.1007/s11017-022-09601-3

Moen, Ole Martin ; Devolder, Katrien (2022). Palliative Farming. The Journal of Ethics. Vol. 26.
https://doi.org/10.1007/s10892-022-09404-7

Earp, Brian D; Lewis, Jonathan; Hart, Carl; Sterri, Aksel Braanen ; Moen, Ole Martin (2021). Racial Justice Requires Ending the War on Drugs. American Journal of Bioethics. Vol. 21.
https://doi.org/10.1080/15265161.2020.1861364

Moen, Ole Martin (2021). Pessimism Counts in Favor of Biomedical Enhancement: A Lesson from the Anti-Natalist Philosophy of P. W. Zapffe. Neuroethics. Vol. 14.
https://doi.org/10.1007/s12152-021-09458-8

Sterri, Aksel Braanen ; Moen, Ole Martin (2020). The ethics of emergencies. Philosophical Studies.
https://doi.org/10.1007/s11098-020-01566-0

Moen, Ole Martin (2020). Judicial Corporal Punishment. Journal of Ethics and Social Philosophy. Vol. 17.
https://doi.org/10.26556/jesp.v17i1.469

Moen, Ole Martin ; Sterri, Aksel Braanen (2019). Aktiv dødshjelp: Etikk ved livets slutt. ISBN: 9788202594848. 132 s. Cappelen Damm Akademisk.

Moen, Ole Martin (2019). The Unabomber?s ethics. Bioethics. Vol. 33.
https://doi.org/10.1111/bioe.12494

Moen, Ole Martin ; Sterri, Aksel Braanen (2018). Pedophilia and Computer-Generated Child Pornography. Boonin, David (Red.). Palgrave Handbook of Philosophy and Public Policy. s. 369-382. Palgrave Macmillan.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-93907-0_29

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig