English version
Ole Martin Moen

Ole Martin Moen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Etikk

Vitenskapelige publikasjoner

Moen, Ole Martin (2022). Why good work in philosophical bioethics often looks strange. Theoretical Medicine and Bioethics .

Moen, Ole Martin; Devolder, Katrien (2022). Palliative Farming. The Journal of Ethics . Vol. 26.

Moen, Ole Martin (2021). Pessimism Counts in Favor of Biomedical Enhancement: A Lesson from the Anti-Natalist Philosophy of P. W. Zapffe. Neuroethics . Vol. 14.
https://link.springer.com/article/10.1007/s12152-0...

Earp, Brian D; Lewis, Jonathan; Hart, Carl; Sterri, Aksel Braanen; Moen, Ole Martin (2021). Racial Justice Requires Ending the War on Drugs. American Journal of Bioethics . Vol. 21.
http://hdl.handle.net/10852/92021

Moen, Ole Martin (2020). Judicial Corporal Punishment. Journal of Ethics and Social Philosophy . Vol. 17.
http://jesp.org/index.php/jesp/article/view/469/27...

Sterri, Aksel Braanen; Moen, Ole Martin (2020). The ethics of emergencies. Philosophical Studies .
https://link.springer.com/article/10.1007/s11098-0...

Moen, Ole Martin; Sterri, Aksel Braanen (2019). Aktiv dødshjelp: Etikk ved livets slutt. ISBN: 9788202594848. 132 s. Cappelen Damm Akademisk.

Moen, Ole Martin (2019). The Unabomber?s ethics. Bioethics . Vol. 33.
http://hdl.handle.net/10852/76721

Moen, Ole Martin; Sterri, Aksel Braanen (2018). Pedophilia and Computer-Generated Child Pornography. Boonin, David (Red.). Palgrave Handbook of Philosophy and Public Policy. 29. s. 369-382. Palgrave Macmillan.
http://hdl.handle.net/10852/80232

Moen, Ole Martin (2016). Checking People Out. Edmonds, David (Red.). Philosophers Take on the World. Chapter. s. 122-124. Oxford University Press.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig