English version
Annelie Ott

Annelie Ott

Kort om

Jeg er universitetslektor i samfunnsfag og samfunnsfagdidaktikk med en interesse for bærekraftdidaktikk. Jeg jobber for tiden med å fullføre doktoravhandlingen min hvor jeg ser på ulike teoretiske og kritiske tilnærminger til bærekraftdidaktikken. Jeg er spesielt interessert i semiotikken til Charles Sanders Peirce og anarkisme.

Forskningsgrupper

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Ott, Annelie (2023). Climate change and education in shades of blue: between darkness and light with agential realism and object-oriented ontology. Environmental Education Research.
https://doi.org/10.1080/13504622.2023.2296356

Ott, Annelie (2022). Utopia in environmental and sustainability education: imagination, transformation, and transgression. Environmental Education Research.
https://doi.org/10.1080/13504622.2022.2102583

Ott, Annelie (2019). Kritisk tenkning og bærekraft i fagfornyelsen. Ferrer, Marlen; Wetlesen, Annika (Red.). Kritisk tenkning i samfunnsfag. s. 30-44. Universitetsforlaget.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig