English version
Arnfinn Gilberg

Arnfinn Gilberg

Kort om

Stipendiat (tidligere universitetslektor) Arnfinn Gilberg jobber på OsloMet ved institutt for yrkesfaglæring. Han har erfaring fra nett- og campusbasert yrkesfaglærerutdanning, underviser i profesjonsfaget, yrkesfaget og har emneansvar ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning ved OsloMet. Han har bakgrunn fra bilbransjen med fag- og mestrebrev i bilfaget lette kjøretøy og fagbrev i reservedelfaget. Videre har han teknisk fagskole med fordypning i verkstedledelse, yrkesfaglærerutdanning og mastergrad i yrkespedagogikk og lang erfaring fra undervisning på yrkesfag i videregående skole. Han har høy kompetanse innen bruk av ungdomsbedrift ved yrkesfaglige studieretninger. Av faglig interesse er han opptatt av digital kompetanse som koding og robotisering og nullutslippskjøretøy, i tillegg til risikoungdom, voksnes læring og frafallsproblematikk. Videre påtar han seg gjerne eksterne oppdrag innen kompetanseområdet, og har i det siste bidratt til nettverkssamlinger i Osloskolen, faglig innlegg på oppdrag fra HKDIR, Kriminalomsorgen og NRK. Han er fagansvarlig for Teknologi- og industrifag hos Store Norske Leksikon og medlem i prøvenemda for reservedelsfaget i Akershus.

I stipendiatperioden jobber han med prosjektet Fra ufaglært til fagarbeider - voksne som tar fagbrev gjennom praksiskandidatordningen. Dette PhD prosjektet skal gjennom intervju med et utvalg informanter som bruker eller nylig har brukt praksiskandidatordningen til å ta fagbrev som renholdsoperatør, yrkessjåfør og helsefagarbeider, skaffe ny kunnskap om hvordan voksne som ikke tidligere har fullført videregående skole lærer på arbeidsplassen gjennom formell og uformell læring.

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Gilberg, Arnfinn (2024). «Du blir litt sånn selvsikker, og tenker at ‹wow› noen vil faktisk sende bilen til oss!» Ungdomsbedrift som virkemiddel for en opplevd relevant skolehverdag. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling.
https://doi.org/10.7577/sjvd.4999Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig