English version
Arnfinn Gilberg

Arnfinn Gilberg

Kort om

Stipendiat (tidligere universitetslektor) Arnfinn Gilberg jobber på OsloMet ved institutt for yrkesfaglæring. Han har erfaring fra nett- og campusbasert yrkesfaglærerutdanning, underviser i profesjonsfaget, yrkesfaget og har emneansvar ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning ved OsloMet. Han har bakgrunn fra bilbransjen med fag- og mestrebrev i bilfaget lette kjøretøy og fagbrev i reservedelfaget. Videre har han teknisk fagskole med fordypning i verkstedledelse, yrkesfaglærerutdanning og mastergrad i yrkespedagogikk og lang erfaring fra undervisning på yrkesfag i videregående skole. Han har høy kompetanse innen bruk av ungdomsbedrift ved yrkesfaglige studieretninger. Av faglig interesse er han opptatt av digital kompetanse som koding og robotisering og nullutslippskjøretøy, i tillegg til risikoungdom, voksnes læring og frafallsproblematikk. Videre påtar han seg gjerne eksterne oppdrag innen kompetanseområdet, og har i det siste bidratt til nettverkssamlinger i Osloskolen, faglig innlegg på oppdrag fra HKDIR, Kriminalomsorgen og NRK. Han er fagansvarlig for Teknologi- og industrifag hos Store Norske Leksikon og medlem i prøvenemda for reservedelsfaget i Akershus.

I stipendiatperioden jobber han med prosjektet Fra ufaglært til fagarbeider - voksne som tar fagbrev gjennom praksiskandidatordningen. Dette PhD prosjektet skal gjennom intervju med et utvalg informanter som bruker eller nylig har brukt praksiskandidatordningen til å ta fagbrev som renholdsoperatør, yrkessjåfør og helsefagarbeider, skaffe ny kunnskap om hvordan voksne som ikke tidligere har fullført videregående skole lærer på arbeidsplassen gjennom formell og uformell læring.

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Gilberg, Arnfinn (2024). Fra ufaglært til fagarbeider – voksne som tar fagbrev gjennom praksiskandidatordningen. Presentasjon av arbeid frem mot den første artikkelen. Dagsseminar med forskningsgruppa Yrkesfaglige kunnskapsformer i et mangfoldsperspektiv.

Gilberg, Arnfinn (2023). From unskilled to skilled worker - adults who gets a trade certificate through the practice candidate scheme. A PhD project presented at the VET in academic drift workshop. VET in academic drift. OsloMet.

Gilberg, Arnfinn (2023). Yrkesfag: Innspill til workshop. Workshop om "Yrkesstolthet". NRK, Utviklingsavdelingen.

Gilberg, Arnfinn (2023). From unskilled to skilled worker - adults who gets a trade certificate through the practice candidate scheme. A PhD project. Nordyrk 2023. Western Norway University of Applied Sciences.

Gilberg, Arnfinn (2023). "Ingen kan lære noen noe!" Om læring, refleksjon, logg og gruppearbeid. Fagdag om læring. Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS.

Gilberg, Arnfinn (2022). Samme læreplanmål for elevene, samme mål for oss på tvers i Oslo. Nettverkssamling. TEK nettverket i Oslo.

Gilberg, Arnfinn (2022). «Du lærer mer selv da hvis du gjør tingen selv» Ungdomsbedrift som redskap for en opplevd relevant skolehverdag. NordYrk 2022. Linköpings universitet.

Gilberg, Arnfinn (2022). Managing change and innovating education. A school example from Stovner upper secondary school regarding electric cars. Ensuring Labor Market Relevance in Vocational Education. Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Gilberg, Arnfinn (2022). Ungdomsbedrift på TEK - muligheter på våre premisser. Avdelingsmøte TEK. TEK Kuben vgs.

Gilberg, Arnfinn (2022). Fagdag TEK nettverket i Oslo 23.03.2022 Vurdering som fungerer for våre klasser i år. Fagdag.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig