English version
Arild Wæraas

Arild Wæraas

Kort om

Jeg er professor i offentlig politikk og administrasjon ved handelshøyskolen ved Oslomet. Jeg har doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Tromsø (2004).

Mine forskningsinteresser knytter seg til organisasjonsfag generelt, med offentlige organisasjoner som empirisk nedslagsfelt.  Forskningen min handler om å forstå hvordan offentlige organisasjoner forholder seg til sine omgivelser og responderer på ulike former for press derifra. Dataene kommer fra sykehus, direktorater og tilsyn, universiteter, men også i noen grad fra privat og ideell sektor.

Problemstillingene jeg er opptatt av handler om hvordan omdømme forsøkes styrt og hvordan organisasjoner går frem for å bygge seg opp som sterke merkevarer; hvordan organisasjonsidentitet og verdier kommer til uttrykk og endres over tid, samt hvordan ledelseskonsepter spres og oversettes. Teoretisk sett bygger jeg i stor grad på nyinstitusjonell teori, særlig den skandinaviske institusjonelle skolen. 

 

 

Fagområder

Emner

Organisasjonsteori

Vitenskapelige publikasjoner

Dahle, Dag Yngve; Wæraas, Arild (2023). Ticket to rate: antecedents to turnover intention among teachers. International Journal of Leadership in Education .

Wæraas, Arild; Nielsen, Jeppe Agger (2023). Translating management ideas: Imitation modes and translation outcomes. Scandinavian Journal of Management . Vol. 39.

Wæraas, Arild; Sataøen, Hogne Lerøy (2023). Different strokes for different folks? The translation of public values into official meanings. International Review of Administrative Sciences .

Espedal, Gry; Løvaas, Beate Jelstad; Sirris, Stephen; Wæraas, Arild (2022). Researching Values in Organisations and Leadership. Espedal, Gry; Løvaas, Beate Jelstad; Sirris, Stephen; Wæraas, Arild (Red.). Researching Values. Methodological Approaches for Understanding Values Work in Organizations and Leadership. Chapter 1. s. 1-12. Palgrave Macmillan.
https://hdl.handle.net/11250/2992142

Wæraas, Arild (2022). Thematic analysis: Making values emerge from texts. Espedal, Gry; Løvaas, Beate Jelstad; Sirris, Stephen; Wæraas, Arild (Red.). Researching Values. Methodological Approaches for Understanding Values Work in Organizations and Leadership. Chapter 9. s. 153-170. Palgrave Macmillan.
https://hdl.handle.net/11250/2991374

Espedal, Gry; Løvaas, Beate Jelstad; Sirris, Stephen; Wæraas, Arild (2022). Researching Values. Methodological Approaches for Understanding Values Work in Organizations and Leadership. ISBN: 978-3-030-90769-3. 284 s. Palgrave Macmillan.
https://www.springerprofessional.de/en/researching...

Rudolf, Wawrzyniec; Wæraas, Arild (2021). Municipal Branding and Social Media: Comparing Poland, Norway, and Ukraine. Zavattaro, Staci (Red.). Public Branding and Marketing. A Global Viewpoint. Chapter. s. 79-115. Springer Nature.

Dahle, Dag Yngve; Wæraas, Arild (2020). Silence from the brands: message control, brand ambassadorship, and the public interest. International Journal of Organization Theory and Behavior . Vol. 23.

Wæraas, Arild (2020). Understanding change in circulating constructs: collective learning, translation and adaptation. Learning Organization .

Wæraas, Arild (2020). They Put Themselves Out There: A Longitudinal Study of Organizational Expressiveness. Corporate Reputation Review .
https://hdl.handle.net/11250/2831875

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig