English version
Arild Wæraas

Arild Wæraas

Kort om

Jeg er professor i offentlig politikk og administrasjon ved handelshøyskolen ved Oslomet. Jeg har doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Tromsø (2004).

Mine forskningsinteresser knytter seg til organisasjonsfag generelt, med offentlige organisasjoner som empirisk nedslagsfelt.  Forskningen min handler hovedsakelig om å forstå hvordan offentlige organisasjoner forholder seg til sine omgivelser og responderer på ulike former for press derifra, hvordan organisasjoners verdier og identitet kommer til uttrykk og forsøkes styrt, og hvordan ledelseskonsepter spres og oversettes. 

Dataene kommer fra sykehus, direktorater og tilsyn, universiteter, men også i noen grad fra privat og ideell sektor. Teoretisk sett bygger jeg i stor grad på nyinstitusjonell teori, særlig den skandinaviske institusjonelle skolen. 

 

Fagområder

Emner

Organisasjonsteori

Vitenskapelige publikasjoner

Wæraas, Arild ; Sirris, Stephen; Hellevik, Øystein (2024). The Added Value of Civil Society Organizations in the Provision of Welfare State Services. VOLUNTAS - International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations.
https://doi.org/10.1007/s11266-024-00639-6

Dahle, Dag Yngve; Wæraas, Arild (2023). Ticket to rate: antecedents to turnover intention among teachers. International Journal of Leadership in Education.
https://doi.org/10.1080/13603124.2023.2218107

Wæraas, Arild ; Nielsen, Jeppe Agger (2023). Translating management ideas: Imitation modes and translation outcomes. Scandinavian Journal of Management. Vol. 39.
https://doi.org/10.1016/j.scaman.2023.101262

Wæraas, Arild ; Sataøen, Hogne Lerøy (2023). Different strokes for different folks? The translation of public values into official meanings. International Review of Administrative Sciences.
https://doi.org/10.1177/00208523231155756

Espedal, Gry; Løvaas, Beate Jelstad; Sirris, Stephen; Wæraas, Arild (2022). Researching Values in Organisations and Leadership. Espedal, Gry; Løvaas, Beate Jelstad; Sirris, Stephen; Wæraas, Arild (Red.). Researching Values. Methodological Approaches for Understanding Values Work in Organizations and Leadership . s. 1-12. Palgrave Macmillan.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-90769-3_1

Wæraas, Arild (2022). Thematic analysis: Making values emerge from texts. Espedal, Gry; Løvaas, Beate Jelstad; Sirris, Stephen; Wæraas, Arild (Red.). Researching Values. Methodological Approaches for Understanding Values Work in Organizations and Leadership . s. 153-170. Palgrave Macmillan.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-90769-3_9

Espedal, Gry; Løvaas, Beate Jelstad; Sirris, Stephen; Wæraas, Arild (2022). Researching Values. Methodological Approaches for Understanding Values Work in Organizations and Leadership. ISBN: 978-3-030-90769-3. 284 s. Palgrave Macmillan.
https://www.springerprofessional.de/en/researching

Rudolf, Wawrzyniec; Wæraas, Arild (2021). Municipal Branding and Social Media: Comparing Poland, Norway, and Ukraine. Zavattaro, Staci (Red.). Public Branding and Marketing. A Global Viewpoint. s. 79-115. Springer Nature.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-70505-3_6

Wæraas, Arild (2020). Organizational Identity and Corporate Social Responsibility (CSR) Legitimation. Rendtorff, Jacob Dahl (Red.). Handbook of Business Legitimacy. Responsibility, Ethics and Society. s. 1059-1078. Springer.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-14622-1_78

Wæraas, Arild (2020). Public Sector Communication and Organizational Legitimacy. Luoma-aho, Vilma; Canel, Maria José (Red.). Wiley Handbook of Public Sector Communication. s. 45-58. Wiley-Blackwell.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig