English version
Aud R. Misund

Aud R. Misund

Kort om

Ansatt på Videreutdanning- og Master i Psykisk Helsearbeid. Utdanning: Klinisk sosionom i barne- og ungdomspsykiatri. Hovedfag i sosialt arbeid. Phd i psykiatri fra UiO. Forskningsfelt: Relasjon, tidlig samspill foreldre-barn, psykologiske reaksjoner på for tidlig fødsel.

Vitenskapelige publikasjoner

Bonsaksen, Tore ; Opseth, Thea Moos; Misund, Aud R. ; Geirdal, Amy Østertun ; Fekete, Orsolya Reka; Nordli, Hege (2019). The de Jong Gierveld Loneliness Scale used with Norwegian clubhouse members: Psychometric properties and associated factors. International Journal of Psychosocial Rehabilitation. Vol. 22.
http://hdl.handle.net/11250/2603057

Misund, Aud R. ; Bråten, Stein Leif; Nerdrum, Per; Pripp, Are Hugo ; Diseth, Trond H (2016). A Norwegian prospective study of preterm mother–infant interactions at 6 and 18 months and the impact of maternal mental health problems, pregnancy and birth complications. BMJ Open. Vol. 6.
https://doi.org/10.1136/bmjopen-2015-009699

Geirdal, Amy Østertun ; Nerdrum, Per; Aasgaard, Trygve; Misund, Aud R. ; Bonsaksen, Tore (2015). The Norwegian version of the scale to assess the therapeutic relationship (N‑STAR) in community mental health care: Development and pilot study. International Journal of Therapy and Rehabilitation (IJTR). Vol. 22.
https://doi.org/10.12968/ijtr.2015.22.5.217

Misund, Aud R. ; Nerdrum, Per; Diseth, Trond H (2014). Mental health in women experiencing preterm birth. 8 s. BMC Pregnancy and Childbirth. Vol. 14:263.
https://doi.org/10.1186/1471-2393-14-263

Misund, Aud R. ; Nerdrum, Per; Bråten, Stein Leif; Pripp, Are Hugo ; Diseth, Trond H (2013). Long-term risk of mental health problems in women experiencing preterm birth: a longitudinal study of 29 mothers. 9 s. Annals of General Psychiatry. Vol. 12:33.
https://doi.org/10.1186/1744-859X-12-33Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig