English version
Bjørn Westlie

Bjørn Westlie

Kort om

Før jeg ble ansatt på HIOA i 2012 hadde jeg arbeidet som journalist i mer enn 30 år. Jeg var journalist i Klassekampen (1977-1982), red.sekr./journalist magasinene Folkevett, Liv helse og sosialmagasin og deretter journalist, feature- og seniorreporter i Dagens Næringsliv (1987 - 2012). Jeg lagde TV-programmet "Det perfekte mennesket" 1 og 2, NRK 1994. Jeg har utgitt bøker innen bl.a sosial- og helseetikk og historie og fikk Brageprisen for "Fars krig" 2008. Siste bok "Fangene som forsvant. Slavearbeiderne på Nordlandsbanen" (2015). Jeg har en master i historie (2010) og en PhD i historie ved UiO: Jeg disputerte høsten 2018 med avhandlingen "NSB, krigsfanger og annen verdenskrig."
Jeg underviser særlig i undersøkende journalistikk, feature og sakprosa. Jeg er faglig ansvarlig for kurset "Journalism in a Changing Europe".

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Historie

Vitenskapelige publikasjoner

Westlie, Bjørn (2022). Mørke år. Norge og jødene på 1930-tallet. ISBN: 9788282262460. Res Publica.
https://respublica.no/produkter/morke-ar/

Westlie, Bjørn (2019). Det norske jødehatet. Propaganda og presse under okkupasjonen. ISBN: 978-82-822-6090-9. 232 s. Res Publica.

Westlie, Bjørn Petter (2016). Opprusting av nork jernbane under krigen. Årbok - Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring .

Westlie, Bjørn Petter (2015). Ting, tekst og historie. Prosa - tidsskrift for skribenter .

Westlie, Bjørn; Iselin, Theien (2014). The Restitution Process and the Integration of the Jewish Minority into the Norwegian Collective Memory of the Second World War. Bauerkämper, Arnd; Fure, Odd-Bjørn; Hetland, Øystein; Zimmermann, Robert (Red.). From Patriotic Memory to a Universalistic Narrative?. Kapittel 5. s. 117-135. Klartext Verlag.

Westlie, Bjørn (2013). AKPs ekstremisme. Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt; Brandal, Nikolai (Red.). Venstreekstremisme: Ideer og bevegelser. Kap. 3. Dreyer Forlag A/S.

Ottosen, Rune; Westlie, Bjørn (1989). Da Klassekampen ble dagsavis. Eller hvorfor ingen kan starte dagsavis i Norge uten en fanatisk vilje til å lykkes. Tvedt, Terje (Red.). (ML) en bok om maoismen i Norge. Kapittel 8. s. 165-196.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig