English version
Bodil Innset

Bodil Innset

Kort om

Jeg er karriereveileder med hovedoppgave å utvikle og drifte HiOAs karrieretjenester:
• Gjennomføre karriereveiledningssamtaler både individuelt og i grupper
• Utvikle og holde kurs og foredrag innen karriererelaterte temaer
• Skape møteplasser mellom HiOAs studenter og arbeidsliv, bl.a. gjennom årlige karrieredager
• Bidra til å utvikle og drifte HiOA Karriere sine nettsider
• Kommunisere med studentene gjennom sosiale medier
• Lede veiledernettverket for studieadminitrativt tilsatte veiledere
• Lede og delta i ulike utviklingsprosjekter

Som karriereveiledere er jeg opptatt av å bidra til at HiOAs studenter tilegner seg karriereferdigheter i løpet av studietiden slik at de blir i stand til å håndtere sin karriere gjennom hele livet. Jeg ønsker å bidra til at HiOAs studenter oppnår god selvinnsikt og blir trygge på eget potensiale, lærer seg å se muligheter og finne frem til gode karriereveier og tilegne seg valgkompetanse slik at de blir i stand til å håndtere valgsituasjoner og konsekvensene av disse.

Jeg har master i kjemiteknikk fra NTH (nå NTNU), videreutdanning i prosjektledelse fra Handelshøgskolen BI og i karriereveiledning fra Høgskolen i Lillehammer. I tillegg har jeg etterutdanning hos Erickson Coaching Nordic i modulene Anerkjennende samtale, Profesjonelle dialoger og Løsningsfokusert og systemisk coaching.

Administrative arbeidsområder

Karriereveiledning   Karriereutvikling   Alumni   Organisasjonsutvikling   Eksterne relasjoner   Kurs   Arrangementer   Konferanser   Prosjektledelse   Næringsliv

Publikasjoner og forskningsresultater

Forskningsrapporter

Innset, Bodil; Skumsnes, Anne (2011). Styrking av veilederkompetanse hos studieadministrativt ansatte ved HiOA. Rapport fra et utviklingsprosjekt. 22 s.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig