English version
Bodil Innset

Bodil Innset

Kort om

Jeg er karriereveileder med hovedoppgave å utvikle og drifte OsloMets karrieretjenester. • Gjennomføre karriereveiledningssamtaler både individuelt og i grupper • Utvikle og holde kurs og foredrag innen karriererelaterte temaer • Skape møteplasser mellom OsloMet-studenter og arbeidsliv, bl.a. gjennom årlige karrieredager • Bidra til å utvikle og drifte OsloMet Karriere sine nettsider • Kommunisere med studentene gjennom sosiale medier • Lede veiledernettverket for studieadminitrativt tilsatte veiledere • Lede og delta i ulike utviklingsprosjekter Som karriereveiledere er jeg opptatt av å bidra til at OsloMets studenter tilegner seg karriereferdigheter i løpet av studietiden slik at de blir i stand til å håndtere sin karriere gjennom hele livet. Jeg ønsker å bidra til at OsloMets studenter oppnår god selvinnsikt og blir trygge på eget potensiale, lærer seg å se muligheter og finne frem til gode karriereveier og tilegne seg valgkompetanse slik at de blir i stand til å håndtere valgsituasjoner og konsekvensene av disse. Jeg har master i kjemiteknikk fra NTH (nå NTNU), videreutdanning i prosjektledelse fra Handelshøgskolen BI og i karriereveiledning fra Høgskolen i Lillehammer. I tillegg har jeg etterutdanning hos Erickson Coaching Nordic i modulene Anerkjennende samtale, Profesjonelle dialoger og Løsningsfokusert og systemisk coaching.

Publikasjoner og forskningsresultater

Forskningsrapporter

Innset, Bodil ; Skumsnes, Anne (2011). Styrking av veilederkompetanse hos studieadministrativt ansatte ved HiOA. Rapport fra et utviklingsprosjekt. 22 s. OsloMet - storbyuniversitetet.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig