English version
Camilla Eeg-Tverbakk

Camilla Eeg-Tverbakk

Kort om

Camilla Eeg-Tverbakk er praktiserende dramaturg i et tverrfaglig scenekunstlandskap hvor hun har jobbet med regissører, koreografer og frie grupper. Hun forsker på ny dramaturgi og dokumentarisk scenekunst i et anvendt perspektiv, etikk og kunstnerisk forskning. Hun har mastergrad i Performance Studies fra New York University, og doktorgrad fra Roehampton University/ London hvor hun utviklet konseptet 'Teater-ting' som er en kobling mellom teater-rommets muligheter og objektorientert filosofi (ny materialisme), posthumane perspektiver og virkelighetsfortellinger. Forskningsinteresser: etikk i kunstnerisk forskning, metodeutvikling for kunstnerisk utviklingsarbeid, dokumentarisk scenekunst, dramaturgi, tverrfaglig samarbeid Eeg-Tverbakk var kunstnerisk leder for skuespillutdanningen ved Akademi for scenekunst/ Høgskolen i Østfold 2007-11, og ledet forskningsprosjektet Material Strategies samme sted i 2018-19. Hun har vært prosjektdeltaker i forskningsprosjektet Extended Composition ved Norges Musikkhøgskole (NMH). Eeg-Tverbakk var Professor II ved Teaterhøgskolen i Malmø/ Universitetet i Lund i perioden 2019-21, og er deltager (ledamot) i kommitteen for kunstnerisk forskning i Svenske Vetenskapsrådet 2022-24. Leder forskningsgruppen for Kunstnerisk Utviklingsarbeid (KU) ved Institutt for Estetikk.

Vitenskapelige publikasjoner

Archetti, Cristina; Eeg-Tverbakk, Camilla (2022). Enabling Knowledge: The Art of Nurturing Unknown Spaces. 24 s. Nordic Journal of Art and Research (A & R). Vol. 11.
https://doi.org/10.7577/information.5053

Eeg-Tverbakk, Camilla (2021). Dramaturgies of Reality - shaping and being shaped by things. 24 s. Nordic Journal of Art and Research (A & R). Vol. 10.
https://doi.org/10.7577/information.4659

Ely Seidman, Karmenlara; Eeg-Tverbakk, Camilla (2015). Responsive Listening: Theater Training for Contemporary Spaces. ISBN: 978-1-936767-36-6. 120 s. Brooklyn Arts Press.

Eeg-Tverbakk, Camilla (2009). Dokumentasjon som et utvidet begrep. Katalog til utstillingen Kunsten å falle. Preus fotomuseum.

Eeg-Tverbakk, Camilla (2009). Play as a Performative Act in the work of Baktruppen. Eeg-Tverbakk, Camilla; Arntzen, Knut Ove (Red.). Performance art by Baktruppen : first part. Kontur Publishing.

Eeg-Tverbakk, Camilla (2009). The Stamsund Survey 2004. Eeg-Tverbakk, Camilla; Arntzen, Knut Ove (Red.). Performance art by Baktruppen : first part. Kontur Publishing.

Eeg-Tverbakk, Camilla (2008). Sensous bodies : on the performative encounter between artwork and viewer Sinnliche Körper. Lars Ø. Ramberg. s. 247- Hatje Cantz Verlag.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig