English version
Camilla Eeg-Tverbakk

Camilla Eeg-Tverbakk

Kort om

Camilla Eeg-Tverbakk er praktiserende dramaturg i et tverrfaglig scenekunstlandskap hvor hun har jobbet med regissører, koreografer og frie grupper. Hun forsker på ny dramaturgi og dokumentarisk scenekunst i et anvendt perspektiv, etikk og kunstnerisk forskning. Hun har mastergrad i Performance Studies fra New York University, og doktorgrad fra Roehampton University/ London hvor hun utviklet konseptet 'Teater-ting' som er en kobling mellom teater-rommets muligheter og objektorientert filosofi (ny materialisme), posthumane perspektiver og affekt teori.

Eeg-Tverbakk var kunstnerisk leder for skuespillutdanningen ved Akademi for scenekunst/ Høgskolen i Østfold 2007-11, og ledet forskningsprosjektet Material Strategies samme sted i 2018-19. Hun er del av forskningsgruppen Art in Society ved Oslo Met, og deltar i forskningsprosjektet Extended Composition ved Norges Musikkhøgskole (NMH). Eeg-Tverbakk er Professor II ved Teaterhøgskolen i Malmø/ Universitetet i Lund i perioden 2019-21.

Vitenskapelige publikasjoner

Ely Seidman, Karmenlara; Eeg-Tverbakk, Camilla (2015). Responsive Listening: Theater Training for Contemporary Spaces. ISBN: 978-1-936767-36-6. 120 s. Brooklyn Arts Press.

Eeg-Tverbakk, Camilla (2009). The Stamsund Survey 2004. Eeg-Tverbakk, Camilla; Arntzen, Knut Ove (Red.). Performance art by Baktruppen : first part. faglig_bok_forlag.

Eeg-Tverbakk, Camilla (2009). Play as a Performative Act in the work of Baktruppen. Eeg-Tverbakk, Camilla; Arntzen, Knut Ove (Red.). Performance art by Baktruppen : first part. faglig_bok_forlag.

Eeg-Tverbakk, Camilla (2009). Dokumentasjon som et utvidet begrep. Katalog til utstillingen Kunsten å falle. faglig_kompendium.

Eeg-Tverbakk, Camilla (2008). Sensous bodies : on the performative encounter between artwork and viewer Sinnliche Körper. Lars Ø. Ramberg. s. 247- Hatje Cantz Verlag.Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig