English version
Sara Birgitte Øfsti Nesje

Sara Birgitte Øfsti Nesje

Forskningsgrupper

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Ellinggard, Stine; Nesje, Sara Birgitte Øfsti (2022). Performative, aesthetic teaching. Aesthetical learning processes and togetherness. ForEst, Univeristetet i Sørøst-Norge.

Nesje, Sara Birgitte Øfsti; Norvalls, Mali; Ellinggard, Stine; Vestre, Øystein (2019). Estetiske elevaktive læringsprosesser. Kick-off samling for Desentralisert kompetanseutvikling.

Nesje, Sara Birgitte Øfsti (2008). To fortellinger.

Nesje, Sara Birgitte Øfsti (2008). Mitt moderne kulturminne - to fortellinger. Mangfoldskonferansen 2008 - Alle kunstens regler. Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen ( KKS).Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig