English version
Stine Ellinggard

Stine Ellinggard

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Ellinggard, Stine; Bjerkestrand, Karin Brunvathne (2021). Performative kunstdidaktiske erfaringer som praksisrefleksjon. Journal for Research in Arts and Sports Education . Vol. 5.
https://hdl.handle.net/11250/3012518

Gjærum, Rikke Gürgens; Ellinggard, Stine (2016). Et performativt kunstdidaktisk dialogrom. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift .

Ellinggard, Stine Nielsen (2015). Etnoteaterets dialoger. InFormation - Nordic Journal of Art and Research . Vol. 4.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig