English version
Stine Ellinggard

Stine Ellinggard

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Bjørnstad, Gunhild Brænne ; Ellinggard, Stine (2023). Performative innganger til undervisning - perspektiver på skapende læring med tverrfaglige tema. ISBN: 9788215056746. Universitetsforlaget.

Bjørnstad, Gunhild Brænne ; Ellinggard, Stine (2023). Performativ vurderingspraksis. Bjørnstad, Gunhild Brænne; Ellinggard, Stine (Red.). Performative innganger til undervisning - perspektiver på skapende læring med tverrfaglige tema. s. 80-96. Universitetsforlaget.

Ellinggard, Stine ; Nesje, Sara Birgitte Øfsti (2023). Performativ, estetisk klasseledelse. Bjørnstad, Gunhild Brænne; Ellinggard, Stine (Red.). Performative innganger til undervisning - perspektiver på skapende læring med tverrfaglige tema. Universitetsforlaget.

Ellinggard, Stine ; Bjerkestrand, Karin Brunvathne (2021). Performative kunstdidaktiske erfaringer som praksisrefleksjon. Journal for Research in Arts and Sports Education. Vol. 5.
https://doi.org/10.23865/jased.v5.2426

Gjærum, Rikke Gürgens ; Ellinggard, Stine (2016). Et performativt kunstdidaktisk dialogrom. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift.

Ellinggard, Stine Nielsen (2015). Etnoteaterets dialoger. InFormation - Nordic Journal of Art and Research. Vol. 4.
https://doi.org/10.7577/if.v4i2.1538Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig