English version
Jorid Bakken Steigum

Jorid Bakken Steigum

Administrative arbeidsområder

Praksisadministrasjon

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Bruun, Ellen Foyn; Steigum, Jorid Bakken (2022). Dramarommet og psykisk helse: presentasjon av forskningsprosjektet. Presentasjon av forskningsprosjektet. VIP Psykisk helse i skolen, Vestre Viken Helseforetak.

Bruun, Ellen Foyn; Steigum, Jorid Bakken (2022). The open frame - connections between mental health and the drama space in upper secondary school. Nordic Arts & Health Conference. Nordic Arts & Health Research Network.

Nysæther Jarmann, Sunniva; Steigum, Jorid Bakken (2020). Kjønnskreativitet i dramarommet. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift.
https://doi.org/10.18261/issn.2535-4310-2020-01-11

Bruun, Ellen Foyn; Steigum, Jorid Bakken (2019). Dramafagets rolle i møte med elevers psykiske helse. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift. Vol. 2.
https://doi.org/10.18261/issn.2535-43-2019-02-15

Bruun, Ellen Foyn; Steigum, Jorid Bakken ; Knudsen, Marianne Nødtvedt; Øien, Camilla Cecilie (2018). Dramafaget og psykisk helse. Dramafaget og psykisk helse. Skoleprogrammet VIP, DP Trøndelag og NTNU/IKM.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig