English version
Carl-Emil Marstrander Askildsen

Carl-Emil Marstrander Askildsen

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Askildsen, Carl-Emil Marstrander (2023). The educational phenomenon of practising in physical education. R&D seminar. University of Auckland, School of Curriculum and Pedagogy.

Askildsen, Carl-Emil Marstrander (2021). Å øve i kroppsøving: En undersøkelse av hvordan lærere og elever på ungdomstrinnet erfarer en longitudinell utforskning og utvikling av øving i kroppsøving. Kroppsøvingskonferansen. Norges Idrettshøgskole.

Askildsen, Carl-Emil Marstrander (2020). How to do justice to the subject's name? A presentation of my PhD study: Exploring practising learning processes in Physical Education at a Junior High school in Norway. Research Group: Body, Learning and Diversity. Oslo Metropolitan University.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig