English version
Carl-Emil Marstrander Askildsen

Carl-Emil Marstrander Askildsen

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Askildsen, Carl-Emil Marstrander ; Aggerholm, Kenneth; Løndal, Knut (2024). Discontinuity, risk, patience, and appeal: existential aspects of practising in physical education. Physical Education and Sport Pedagogy.
https://doi.org/10.1080/17408989.2024.2368045

Askildsen, Carl-Emil Marstrander ; Aggerholm, Kenneth (2023). Practising in physical education: a phenomenologically grounded study of student experiences. 15 s. Sport, Education and Society.
https://doi.org/10.1080/13573322.2023.2265384

Askildsen, Carl-Emil Marstrander ; Løndal, Knut (2023). Practising in physical education: A study of a teacher's experiences and role enactment. European Physical Education Review.
https://doi.org/10.1177/1356336X231183789Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig