English version
Dag Johannes Sunde

Dag Johannes Sunde

Administrative arbeidsområder

Internasjonal vitenskapelig koordinator   Studiekvalitet   Internasjonalisering   Etter- og videreutdanning (EVU)

Publikasjoner og forskningsresultater

Fagbøker⁄lærebøker

Sunde, Dag Johannes ; Hans-Marius Fløtre, Christensen (2022). Kunsten å bryte grenser. Tverrfaglig læring i skolen. ISBN: 9788215036182. Universitetsforlaget.

Sunde, Dag Johannes (2019). Drømmelæreren. ISBN: 9788215035000. 144 s. Universitetsforlaget.

Sunde, Dag Johannes ; Trude Slemmen, Wille (2017). Fra læreplan til klasserom. Kreativt arbeid med kompetanse og vurdering for læring i fag. ISBN: 9788205491847. 166 s. Gyldendal Norsk Forlag A/S.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig