English version
Dean Barker

Dean Barker

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Barker, Dean; Quennerstedt, Mikael; Johansson, Anna; Korp, Peter (2023). Fit for the job? How corporeal expectations shape physical education teachers’ understandings of content, pedagogy, and the purposes of physical education. Physical Education and Sport Pedagogy . Vol. 28.

Tolgfors, Bjørn; Barker, Dean (2023). The glocalization of physical education assessment discourse. Sport, Education and Society . Vol. 28.

Barker, Dean; Larsson, Håkan; Nyberg, Gunn (2022). Coaching for skill development in sport: A kinesio-cultural approach. Sports Coaching Review . Vol. 11.

Larsson, Håkan; Nyberg, Gunn; Barker, Dean (2022). Journeying into the kinescape of unicycling. A Deleuzian perspective. European Physical Education Review . Vol. 28.

Bergentoft, Helene; Annerstedt, Claes; Barker, Dean; Olander-Holmqvist, Mona (2022). Teachers’ actor oriented transfer of movement pedagogy knowledge in physical education. Physical Education and Sport Pedagogy .

Mustell, Janne; Geidne, Susanna; Barker, Dean (2022). How ball games experts legitimate ball games knowledge within Swedish physical education teacher education. Physical Education and Sport Pedagogy .

Barker, Dean; Varea, Valeria; Bergentoft, Helene; Schubring, Astrid (2022). Body image in physical education: A narrative review. Sport, Education and Society .

Barker, Dean (2021). Symbolic interactionism and movement learning. Larsson, Håkan (Red.). Learning Movements: New Perspectives of Movement Education. Chapter. Routledge.

Barker, Dean; Bergentoft, Helene; Nyberg, Gunn (2021). Metaphors of movement learning. Larsson, Håkan (Red.). Learning Movements: New Perspectives of Movement Education. Chapter. Routledge.

Larsson, Håkan; Nyberg, Gunn; Barker, Dean (2021). Juggling with gender. How gender promotes and prevents the learning of a specific movement activity among secondary school students. Gender and Education . Vol. 33.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig